Skyscraper large

عمر کوتاه رسانه‌های فارسی

df65g4df44fمهدى ساوالان پور mehdi savalan poo  مهدى ساوالان پور- mehdi savalan poor مهدى ساوالان‌پور

مهدی ساوالان پور

بدون تردید شرایط امروز جهان و اتفاقات روزمره آن در تمام جوامع بشری توسط رسانه‌ها مطرح و بعضا هدایت می‌شوند و افکار عمومی تحت تاثیر مستقیم رسانه‌ها هستند که تعطیلی هر رسانه به مثابه هدر رفتن سرمایه های مادی و معنوی آن است.

روزنامه اینترنتی راه دیگر در اردیبهشت سال ۱۳۹۱ در حالی قدم به عرصه اطلاع رسانی و نقد حاکمیت نهاد که بیشتر رسانه‌های داخلی خطر تعطیلی را احساس کرده و بعضا نیز دچار خودسانسوری شده بودند و در فضایی که رسانه‌های مجیزگو رشد چشمگیری پیدا کرده بودند، این نشریه به جرات توانست با اتخاذ خط مشی روشن مخاطبانی را با خود همراه کند.

باید مدنظر داشت که مخاطبان اصلی‌ترین استفاده‌کنندگان از رسانه هستند که تعطیلی این هر رسانه‌ای به حق منجر به پایمال شدن حقوق مخاطبان آن است.

فارغ از مبدأ تعطیلی نشریه اینترنتی راه دیگر، باید گفت عمر رسانه‌های فارسی زبان چه در داخل و چه در خارج از کشور محدود است و خلائی که پس از این گونه تعطیلی‌ها به وجود می آید باعث شک و تردید و عدم اعتماد مخاطبان می‌گردد.

در صحت این مساله که رسانه عامل اصلی بوجود آمدن شفافیت در جوامع است شکی وجود ندارد و نقد حاکمان به وسیله مطبوعات و رسانه است که باعث آگاهی بخشیدن به مردم و بستن گلوگاه های فسادی می گردد که دولت ها با آن روبرو هستند.

بدون تردید طی این مدت سعی تمامی دوستان و همکاران بر این منظر استوار بوده است که زبان گویای افرادی باشند که به ناحق راه انتقاد بر روی آنان بسته شده و تلاش شده است در مسیر انتقاد نیز انصاف لحاظ گردد.

در خاتمه امید دارم دیگر شاهد تعطیلی هیچ رسانه ای چه در داخل و چه در خارج از کشور نباشیم و خانواده مطبوعات بتواند رسالتی را که بر عهده دارد به خوبی و به نحو احسن به انجام برساند.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large