Skyscraper large

خطبه‌خوانان بى‌سوژه و مستمعان بى‌چاره!

f6g5h4fgjh4k4o8

مهران محمدی‌فشارکی

محمد علی کرمانی امام جمعه موقت تهران خطاب به کسانی که سران فتنه داخلی می نامید گفت : به مردم ، کشور و رهبر جمهوری اسلامی ظلم کرده اید؛ وی از این افراد خواست که به ظلم خود اعتراف کنند و اگر این کار (اعتراف به ظلم) را انجام دادند مردم ما نجیبند و رهبر هم آقاست و عذر آنها را می پذیرند .

اما در همین رابطه امام جمعه موقت اصفهان شیخ محمد تقی رهبر گفته: اقدامات این افراد  در ۳۵ سال گذشته  بی سابقه بوده است و اگر دادگاه صالحه تشکیل شود حکم سران فتنه بغی خواهد بود؛ محمد تقی رهبر در ادامه می گوید حتی اگر امروز سران فتنه اعلام پشیمانی و ندامت کنند در پیشگاه ملت پذیرفتنی نیست !  

همیشه معروف بوده که اگرمداح جماعت تریبون و میکروفون  گیرش بیاید دیگر ول کن نیستند و آنقدر روضه خوانی و عزا داری می کنند واشک ملت را می آورند تا یک شیر پاک خورده ای برود و به آقای مداح بگوید:  بابا دیگر بس است و به زور آقای مداح را از آن بالا پایین بکشد و ملت را از دست این جماعت راحت کند! حالا حکایت  امامان جمعه ما هم شده حکایت همان مداحان که وقتی به تریبون و میکروفون می رسند دیگر کسی حریفشان نیست بعضی از این خطبای جمعه کشور که وقتی نوبت خطبه خوانی شان می شود برای اینکه  اظهار فضل و نظری کرده باشند و یک بازار داغی  برای خودشان به راه بیندازند و هم در طول هفته بعد اسمی از خودشان دراخبار رسانه های کشور ببینند.

از لابلای این همه معضل و مشکل اجتماعی می گردند که یک حرف و سخنی بزنند  تا علاوه بر به به و چهچه اطرافیان خودشان را نیز صاحب تحلیل و تفسیر سیاسی هم جلوه دهند برای همین منظور حالا که دیواری کوتاه تر ازپرداختن به افسانه تکراری فتنه و فتنه گری وجود ندارد می آیند و با آب و تاب بر کورۀ خاکستر این داستان می دمند شاید شعله و حرارتی از آن درست کنند و اینجاست که می طلبد یک شیر پاک خورده بلند شود و همانگونه که مداح پرحرف را از پشت تریبون به پایین  کشیدند اینجا هم این امامان جمعه  عزیز را با احترام تمام از پشت تریبون به پایین هدایت کنند تا مردم کمتر به حرفها و تحلیل های بی پایه و اساس و من در آوردی این قاضیان دادگاه ندیده و حقوق نخوانده  گوش کنند و اعصاب مستمع  بیچاره که بعد از یک هفته کار و تلاش آمده دو رکعت نماز جمعه بخواند و برود را با این حرفهای سَنّار دوزاری و تحلیل های آبکی نگیرند و بگذارند خود ملت در باره مسائل به تحلیل برسند که البته رسیده اند.

اگرهم این خطبه خوانان دولتی از سر بی سوژه ای کارشان به کسادی خورده ، بگویند تا ملت برای شان آنقدر سوژه های داغ و تازه  ارسال کنند تا  مدتها حرف برای زدن  و خطبه برای خواندن داشته باشند سوژه های از قبیل اختلاس های میلیاردی ؛ اصول اجرا نشده قانون اساسی ؛ تبعیض ها و فسادها ؛ شیوع مواد مخدر و فحشا زنان و دختران ، بیکاری جوانان و….. 

بهتر آن بود که مسئولان ستاد هماهنگی ائمه جمعه کشور طرحی تعبیه  می کردند تا ائمه جمعه محترم سراسر کشور علاوه بر یکسان بیانکردن مباحث هفتگی از ابراز نظرهای احساسی و سلیقه ای و متفاوت جلوگیری به عمل می آوردند  تا هم نماز گزاران جمعه دچار سر در گمی در تحلیل ها نشوند و هم آقایان موسوی و کروبی  تکلیفشان را با خودشان روشن کنند که یا بیایند توبه کنند تا هم ملت نجیب و رهبر آقایشان توبه شان را بپذیرد و یا  اینکه خود را برای آویزان شدن بالای چوبه دار آماده کنند که در غیر اینصورت نتیجه این می شود که نه ملت نجیبند و نه رهبرشان آقا!

 


  • از یادداشت‌هاى ارسالى خوانندگان
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large