Skyscraper large

در “حقوق شهروندى” خود سانسورى نکنیم

drt4e9r87tert - محمدتقی کروبی - mohamad taghi karobi g4df555f

محمدتقی کروبی

سخن عجیبی از آیت الله بجنوردی در باب حقوق شهروندی بهائیان در خبرگزاری فارس نقل شد. ایشان مدعی شدند: “هیچوقت ما نمی‌گوییم بهایی حق تحصیل آزاد دارد، اصلا حقوق شهروندی ندارد. مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان از حق شهروندی برخوردارند. … زیرا ادیان ابراهیمی هستند.” 

دقت در انتقال این سخن را نمی دانم اما میدانم که به رسمیت شناختن ادیان الهی در قانون اساسی مبنایی برای محرومیت حقوق بنیادین و اساسی سایر شهروندان نبوده و نخواهد بود؟

 چنان که انکار توحید هم مانع برخورداری از این حقوق نبوده. خلط موضوع نشود، اینجا سخن از بطلان عقیده ،باور و یا آئینی نیست، سخن از برخورداری از حقوق بنیادین نظیر حق تحصیل و آموزش و کار است. اصل نوزدهم قانون اساسی با صراحت می گوید: “مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود.”

عبارت “مانند اینها” در اصل مذکور تمثیلی بکار رفته و شامل عقاید و باورها می گردد. برخی تصور می کنند که حقوق شهروندی را حکومت ایجاد می کند،حکومت ایجاد کننده این حقوق نیست، حکومت صرفا ملزم به رعایت و حمایت از آن است. برخورداری از حقوق شهروندی حق همه ی افراد است و نادیده گرفتن حقوق بنیادین آنان معنایی جز تعدی به این حقوق را نداشته و ندارد.

خودسانسوری نکنیم همانطور که پدرم همچون آیات عظام منتظری و صانعی به روشنی سال های پیش در این باب صحبت کردند. 

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large