Skyscraper large
حاشيه‌ى يك خواننده بر سرمقاله‌‌ى ديروز

ستیز، فقط بستانکاران تازه‌اى تولید مى‌کند

d65g4df4g44f

فریدون تهرانی

نخست باید بگویم مقاله‌ى دیروز دکتر مهرداد خوانسارى به دور از رؤیاپرورى است. حقیقت این است که در ایران، انقلابى از پایین رخ داد و آرمانخواهان روشنفکر خیال مى کردند رهبرى آن را بر عهده دارند، در حالى که فقط سوارى مى دادند!

این اکثریت روستایى با فرهنگى صرفاً دینى بود که پس از شهرنشینى و آگاهى نسبى براى خودش حق و حقوقى با شیوه‌ى زندگى و باورهاى خودش طلب کرد، به عبارت دیگر این وضعیت، پیروزى روستا بر شهر و مدنیت بود.

 البته فرهنگ روستایى به همان اندازه که در روستا ساده و سالم است در شهر با خلأهاى معنوى مواجه است و به سرعت آلوده‌ى فساد و الگوبردارى از شیوه هاى زندگى بورژوایى مى شود.

 مرحله‌ى بعد، مدنى شدن جامعه است؛ یعنى دقیقاً رسیدن به تحلیلى که آقاى خوانسارى کرده، مدنى با هیچ تبلیغ و ارشادى روستایى نمى شود، اما فرهنگ روستایى در شهر، جذب جامعه و فرهنگ شهرى مى شود و به معیارهاى آن گردن مى نهد.

تغییرات اجتماعى ایران در پنجاه سال اخیر حکایت از همین تحول دارد، خصوصاً اکنون که نسل اول کُنشگران انقلابى که نوعى احساس بستانکارى و مالکانه نسبت به جامعه داشته اند جاى خودشان را به نسل بعدى مى دهند، ۶٠ درصد دانشجوى دختر و چهار میلیون دانشجو، هرچند کیفیت آن عالى نباشد تحول بزرگى در جامعه روستازده است که بیسوادى نشانه اولیه آن بود.

شکاف نسل ها میان ما با پدرانمان و میان ما و فرزندانمان وجود نداشت و ندارد یا بسیار ناچیز است، اما میان اینان چالش درونى میان نسل ها بسیار شدید است و اگر تحریم هاى احمقانه نبود و توسعه اقتصادى و اجتماعى با نرخ بالا ادامه مى یافت وضعیت به مراتب بهتر هم بود.

نتیجه اینکه رویکرد سرمقاله‌ى دیروز کاملا درست به نظر مى رسد و ستیز و ماجراجویى حتى در صورت موفقیت، فقط بستانکاران تازه اى تولید مى کند.

سیر طبیعى همین است که طى مى شود و نیاز به مدارا و گفتگو دارد. 

 


این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large