Skyscraper large

دستگیری اسیدپاشان زحمت دارد!

65sd4fg4dsg44fدیروز خبرگزاری جمهوری اسلامی در مطلبی با عنوان “اسیدپاشی و قانون” با اشاره به ماجرای اسید پاشی در اصفهان و واکنش های مربوط به آن در روزهای اخیر، نوشت:”اسیدپاشی رویداد تلخ وجنایت فجیعی است که این روزها در رسانه ها و در جمع مردم سرو وصدای زیادی به پا کرده است.”

به نوشته ایرنا، اسیدپاشی پدیده مجرمانه ای است که اخیرا امنیت زنان و دختران را مورد مخاطره قرار داده و به تبع آن باعث برهم خوردن و مختل شدن امنیت جامعه شده است، بطوریکه سخنگوی دستگاه قضا در یکی از نشست های خبری خود خواستار اشد مجازات با عامل یا عاملان این موضوع شد.

زحمات زیاد برای دستگیری مجرمان

بنابراین گزارش، غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضا در ارائه گزارش ماموریت خود به اصفهان برای پیگیری اقدام اسیدپاشی، از سوی رییس قوه قضاییه، با نگاهی به تاریخچه اسیدپاشی و شکل گیری این اقدام مجرمانه در کشور گفت: “نخستین اقدام به اسیدپاشی در کشور در سال ۱۳۳۴ رخ داده و نخستین قانون برای مقابله با این اقدام در سال ۱۳۳۷ به تصویب رسیده است.”

معاون اول قوه قضاییه در مورد اقدامات انجام شده در این مورد افزود: “همه دستگاه ها مجدانه بدنبال شناسایی مجرم یا مجرمان هستند و زحمات زیادی را متحمل شده اند و از افراد زیادی نیز تحقیق و افرادی را به عنوان مظنون دستگیر کرده اند، اما تاکنون عامل اصلی شناسایی و دستگیر نشده و دستگاه های ذیربط امیدوارند با تشدید اقدامات در آینده نزدیک، مجرم را دستگیر کنند.”

عوامل عمده اسیدپاشی

به نوشته خبرگزاری دولت، یک وکیل دادگستری در مورد این رویداد تلخ در گفت وگویی اظهار داشت: “اگر بخواهیم از دیدگاه آسیب شناسی این موضوع را بررسی کنیم، می توان ۱۰ عامل اصلی را که موجب این پدیده مجرمانه می شود، برشمرد.”

مختل کردن زندگی دختران پس از جدایی با همسر و یا خواستگاران، اختلافات مالی و غیره میان دو فرد که باعث اجیر شدن فرد اسیدپاش از سوی یکی از طرفین می شود، ایجاد انگیزه های دینی و مذهبی در جهت حذف فیزیکی و یا تنبیه غیرقانونی برخی افراد که بر ضد دستورات دین انجام می شود، وجود انگیزه های سیاسی و اقدامات برای ترور از جمله عوامل برای اسیدپاشی است که «مهران خوش سلوک» به آنها اشاره می کند.

وی دیگر عوامل اسیدپاشی را اینگونه برمی شمرد: “انتقام جویی جوانان علیه یکدیگر، اقدامات خودسرانه برخی افراد برای ایجاد ناامنی در جامعه، وجود اختلافات خانوادگی بین دو خانواده، اسیدپاشی علیه مزاحمین نوامیس، خوردن یا ریختن اسید بر روی خود به منظور خودکشی.”

این استاد دانشگاه خاطرنشان می کند: “علت این جرم شدید هرچه باشد، موجب رعب و وحشت عمومی، ناامنی، کاهش امنیت اجتماعی و اطمینان خاطر مردم جامعه نسبت به پلیس و دستگاه قضایی می شود.”

جرمی به نام اسیدپاشی

خوش سلوک با استناد به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ / ۲ / ۹۲ این عمل را جرم دانسته و می گوید: “این ماده در تعریف جرم آورده است که هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده، جرم محسوب می شود.”

وی ادامه می دهد: “ضرورت ندارد که قانون بطور مصداقی اعمالی را جرم بداند، بلکه لفظ «هر» در ابتدای نص قانون، افاده عام کرده و همه اعمال و رفتاری که مصداق این ماده باشد را در برمی گیرد.”

این استاد دانشگاه، اسیدپاشی را به دو دلیل رفتار مجرمانه بودن علیه فرد و علیه جامعه جرم می داند و اضافه می کند: “اسیدپاشی در حالت علیه فرد، شخص قربانی مورد حمله فرد اسیدپاش واقع شده که آسیب های وارده به قربانی (مجنی علیه) در باب قصاص عضو و دیات محل بحث دارد.”

وی درمورد رفتار مجرمانه بودن علیه جامعه ادامه می دهد: “در بررسی این پدیده مجرمانه بیان شد که فرد اسیدپاش با این عمل خود، نظم و امنیت جامعه را مختل نموده و باعث ایجاد ناامنی در جامعه می شود، پس عمل مجرمانه او حتی در بحث محاربه و افساد فی الارض بودن نیز مطرح است.”

خوش سلوک در ادامه با استناد به بند «الف» ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ / ۲ / ۱۳۹۲ این عمل را جنایت عمدی دانسته و تصریح می کند: “طبق این ماده جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود: الف) هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.”

جرم قابل گذشت

وی در بررسی از جنبه شاکی خصوصی و بزه دیده با استناد به تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون این جرم را از جرایم قابل گذشت عنوان می کند و در تعریف جرایم قابل گذشت می گوید: “جرایم قابل گذشت جرایمی است که شروع، ادامه و تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.”

به گفته این استاد دانشگاه، صرفنظر از جنبه شاکی خصوصی یا بزه دیده، جنبه عمومی این جرم غیرقابل گذشت بوده زیرا مدعی العموم(دادستان) به نمایندگی از همه مردم اجتماع علیه این مجرم اقامه دعوا کرده و درمورد گذشت این جرم، نه تنها تکلیفی ندارد، بلکه در دفاع از نظم عمومی و امنیت جامعه و همچنین حفظ و صیانت از حقوق شهروندان جامعه هیچگاه در مقابل چنین جرایم خشنی گذشت نخواهد کرد.

این وکیل دادگستری با اشاره به ماموریت اخیر معاون اول قوه قضاییه از سوی رییس قوه قضاییه برای پیگیری اسیدپاشی در اصفهان، این موضوع را بسیار مهم عنوان می کند.

مجازات مجرم اسیدپاش

در برخی مصادیق اسیدپاشی، فرد مجرم علیه فرد معین این جرم را مرتکب شده، از این رو علاوه بر پرداخت دیه مقدر و ارزش جزایی به بزه دیده، از باب جنبه عمومی جرم نیز به مجازات های مقرر در قانون محکوم و از باب تاثیر منفی آن در اذهان عمومی، تشدید مجازات در حق وی اعمال خواهد شد.

خوش سلوک با اشاره به حوادث اخیر در اصفهان می گوید: “در حوادث اخیر اسید پاشی، علاوه بر اینکه افراد غیرمعینی در اجتماع، قربانی این حادثه شده اند، به دلیل شناسایی نشدن به موقع و عدم دستگیری مجرم با سرعتی که از پلیس انتظار می رفت، امنیت جامعه را مختل و فضای رعب و وحشت در اصفهان و بقیه شهرهای بزرگ کشور ایجاد کرد.”

وی خاطرنشان می کند: “از این رو می توان ادعا کرد که اقدام مجرمانه این فرد یا افراد به نوعی اقدام علیه امنیت داخلی کشور و در زمره مصادیق «افساد فی الارض» است؛ چون ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی عنوان کرده که هر کسی بطور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب و پخش مواد سمی و میکربی خطرناک و یا دایر کردن مراکز فساد و محشا یا معاونت در آنها شود که موجب اختلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می شود.”

اسیدپاشان علیه اجتماع سلاح کشیده‌اند

این استاد دانشگاه با بیان اینکه مجرمان اسیدپاشی اخیر علیه اجتماع سلاح کشیده اند و محارب نیز محسوب می شوند، ادامه می دهد: “شاید این سووال مطرح شود که مگر این افراد از سلاح استفاده کرده اند که محارب محسوب می شوند و در پاسخ به این سووال به ۲ ماده از قانون مجازات اسلامی اشاره می کنم. ماده ۲۷۹ این قانون محارب را اینگونه تعریف می کند: «محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود.»”

خوش سلوک ادامه می دهد: “بند (ش) ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مجازات اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوبه ۸ / ۱۰ / ۹۲ نیز می گوید: «مواد شیمیایی – موادی که برای کشتن، ایجاد جراحت شدید یا ناتوان کردن افراد از طریق تاثیرات فیزیولوژیکی در علمیات تروریستی به کار برده شوند.»”

وی با استناد به این مواد می افزاید: “اطلاق عنوان «محاربه» به جرم اسیدپاشی اخیر صحیح بوده و در این حالت نیز اشد مجازات در انتظار وی خواهد بود و به نظر می رسد که مردم جامعه نیز خواهان اجرای اشد مجازات برای این مجرم یا مجرمان باشند.”

انتظاراتی که از قضا و مردم مى‌رود

خوش سلوک در ادامه این گفت وگو، متن حکم رییس قوه قضاییه به معاون اول در پیگیری از روند شناسایی مجرم یا مجرمان اسیدپاشی این موضوع را دلیل واضحی برای عملکرد این دستگاه در پیگیری حقوق شهروندی می داند و با اشاره به انتظاراتی که از دستگاه قضا برای این حادثه تلخ می رود، می گوید: “از دستگاه قضا انتظار می رود تا حداکثر تلاش خود را در کشف، تعقیب، دستگیری مجرم یا مجرمان و اجرای مجازات اتخاذ کند.”

وی ادامه می دهد: “همانند سال های گذشته که مجرمان خطرناک قتل های زنجیره ای، تجاوز به عنف و نوامیس مردم، تجاوز به کودکان و غیره را در کوتاه ترین زمان محاکمه و مجازات می کرد، در این پرونده هم از دستگاه قضا انتظار می رود تا در کوتاه ترین زمان ممکن مجرم یا مجرمان شناسایی و محاکمه شوند.”

اطلاع رسانی جریان دادرسی و رسیدگی قضایی به موضوع به طور مستمر، درنظر گرفتن اشد مجازات برای این اخلالگران نظم و امنیت، اجرای مجازات در انظار عمومی و ملاء عام از دیگر مواردی بود که این وکیل دادگستری به آن اشاره می کند.

خوش سلوک خاطرنشان می کند که اجرای حکم در ملاء عام برای مجرم یا مجرمان اسیدپاش اصفهان، اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضا را بیش از پیش افزایش خواهد داد.

این استاد دانشگاه با بیان این موضوع که اطلاع رسانی واقعی درخصوص اخبار و حوادث امری پسندیده است، تاکید می کند: “دامن زدن به این حوادث، آن هم بطور غیرواقعی و غیر شفاف، موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی، انتشار سریع اخبار کذب و شایعات، کاهش اعتماد مردم به دستگاه هایی مانند پلیس و قضا می شود. این موضوع ناامنی جامعه را نیز تشدید می کند.”

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large