Skyscraper large

درگذشتِ مهدوى کنى؛ خبرگان آینده و آزمون پیش رو

6dfgh45fgh4444g

عکس از ظهرابی

مهران محمدی‌فشارکی

خبر در گذشت جناب آقای مهدوی کنی خبر غیرمنتظره‌اى برای مردم ما نبود  زیرا خبرهای رسیده اینطور حکایت می کرد که ایشان با سکته ای که عارضشان شده بود زیاد عمر نمی کنند و این بارهم تکنولوژی به کمک فقه آمده بود تا ۴ ماه به زنده ماندن ایشان کمک کند اما به هر رو درگذشت آقای مهدوی کنی بنا به مسئولیتی که داشت (ریاست مجلس خبرگان رهبری) حائز اهمیت است آن هم مسئولیتی که با عزل و نصب رهبری سر کار دارد.

گرچه آقای مهدوی کنی در زمان انتخاب رهبری کنونی ریاست این مجلس را بر عهده نداشت و آقای علی مشکینی به نایب رئیسی اکبرهاشمی رفسنجانی ردای رهبری را با داستان سرایی های عجیب و غریب بر تن آقای خامنه ای پوشاندند اما در ادامه این انتصاب تحمیلی ؛ جناب مهدوی کنی هم همفکری داشته تا جایی که پس از رسیدن به مقام ریاست این مجلس طی سخنانی می گوید :«ما در برابر مردم و مقام معظم رهبری پاسخگو هستیم» !این جمله خنده دار نشانگر این است که آن مرحوم نه تنها به قانون اساسی احترام نگذاشته بلکه به قوانین داخلی آن مجلس هم که رهبری را پاسخگو به نمایندگان ملت می داند را نا دیده می گیرد در این مقال سخن اصلی ما با جانشین ایشان بعنوان ریاست آینده مجلس خبرگان این است که  ملتی که به نمایندگان این مجلس رای داده اند خواستار اجرای قانون بدون مصلحت اندیشی و جناح بازیهای مرسوم  بوده  زیرا همین مصلحت اندیشی ها ی نابجا بود که رهبری کنونی را غیر پاسخگو  و چه بسا سوال کننده جلوه داده  تا جایی که یک مجلس هشتاد و چند نفره باید خود را پاسخگوی یکنفر بداند.

این همان تفکری است که سالهاست عده ای ولایت فقیه را با دیکتاتوری همطراز دانسته اند لذا ریاست مجلس آینده خبرگان رهبری با توجه  به مسئولیتی که ملت و نمایندگان آنان بر دوش وی قرار داده  با تدبیر و شجاعت و اشرافیتی که بر قوانین دارد بایستی این شائبه را به گونه ای از میان بردارد تا کسی نتواند مجلس خبرگان را مجلسی فرمایشی و غیر پاسخگو خطاب کند وراه حل این موضوع هم با  پاسخگو قراردادن وگزارش خواستن از شخص رهبر در صحن علنی مجلس خبرگان قابل حل است و به جای اینکه هشتاد و چند نفر خبره به پیشگاه رهبری شرفیاب شده و گزارش مجلس را به استحضار وی برسانند این فرد رهبری باشد که خود را با آمدن در صحن مجلس خبرگان و قرار گرفتن در پشت تریبون پاسخگو قرار دهد تا دیگر مسئولان کشوری هم از این رویه الهام گرفته و خود را در پیشگاه ملت و نمایندگان آنان پاسخگو بدانند.

 


  • از یادداشت‌هاى ارسالى خوانندگان
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large