Skyscraper large

پرستار کم است و بیمار زیاد

2d3f1gd222ed5

عکس از فارس

خبرگزارى دولتى مهر از محدودیت تعداد پرستار نسبت به بیمار در بیمارستانهاى ایران خبر داد؛ بنابر گزارش مهر، همراهان بیمار مانند یک پرستار در بیمارستان کار می کنند.

به گفته‌ى یک پزشک بیمارستان مفید تهران، همراهان بیماران در بیمارستانها حتی جواب تلفن بخش را هم می دهند چون تعداد پرستاران به نسبت بیماران بستری شده بسیار کم است و پرستاران از عهده انجام همه کارهای بیماران بر نمی آیند.

فتح الله روشن ضمیر گفت: اگر بیماری هیچ همراهی نداشته باشد و یا خانواده او بخواهند برایش اتاق VIP در نظر بگیرند و یک پرستار مخصوص، کارهایش را انجام دهد؛ می تواند درخواست پرستار کند در این صورت مبلغی جداگانه می پردازد. اما این کار زیاد در بیمارستانها متداول نیست چرا که جزو وظایف بیمارستان های دولتی نیست و اگر کسی بخواهد پرستار مخصوص داشته باشد باید از موسسات خصوصی برای این کار کمک بگیرد که در این صورت نیز هزینه زیاد می پردازد.

وی با بیان اینکه برخی از بیماران احتیاج دارند که دو پرستار کارهایشان را انجام دهند ولی بسیاری از اوقات همراه بیمار در انجام این امور تنهاست ادامه داد: در کشورهای دیگر میزان ارائه خدمات به همراه بیمار با ایران بسیار متفاوت است اما اگر بخواهیم استانداردهای کامل را در ایران پیاده کنیم باید بگوییم آنقدر در ایران و بیمارستانها مسائل پیش پا افتاده دیگری وجود دارد که رسیدگی به همراه بیمار در اولویت نیست. پرداختن به مشکلات همراه بیمار مانند دسر بعد از غذاست. وقتی مشکلات بیماران را نتوانسته اید حل کنید چطور می خواهید به همراه او خدمات دهید؟

این پزشک بیمارستان مفید افزود: اکنون بیمارستانها به بیمار تنها یک دست لباس می دهند و اگر او مدت زمان زیادی را در بیمارستان بستری باشد، باید هزینه پکیج لباس را خودش پرداخت کند چون بیمه به او لباس نمی دهد. باید به بیماری که نیاز است مدت زیادی در بیمارستان باشد حداقل دو دست لباس داد و یک دست از آن توسط لاندری بیمارستان شسته و در اختیارش گذاشته شود.

وی مشکل اصلی و اولیه را سطح پایین و قدیمی خدمات بیمه ای دانست و گفت: باید آنقدر بیمارستانها پرستار داشته باشند که دیگر نیازی به داشتن همراه  در بیمارستانها نباشد. استاندارد پرستار در ازای بیمار بستری شده در بخش مراقبت های ویژه باید ۴ بر یک باشد اما اکنون در بیمارستانهای تهران ضریب پرستار به ازای هر فرد یک و یک دهم نیز نیست. ضمن اینکه پرستار شیفت شب هم بسیار کم است. اکنون همراه بیمار مانند یک پرستار کار می کند و در خدمت بخش است گاهی اوقات آنها به جای پرستار حتی جواب تلفن بخش را هم می دهند!

روشن ضمیر گفت: بیمارستان قائم مشهد اکنون دو سالن بزرگ برای همراهان بیمار اختصاص داده که همراهان روی آن تخت ها و جدا از بیمارشان استراحت می کنند این نوع خدمات را می توان به همراهان بیمار دارد.از سوی دیگر فضاهای خالی زیادی در شهر وجود دارد که می توان از آنها استفاده کرد مانند حسینیه ها که تنها دو ماه از سال کارآیی دارند. این حسینیه ها حتی امکان پخت غذای زیاد را دارند و می توانند به همراهان بیماران خدمات دهند و یا شورای شهر و شهرداری با کمک خیریه ها کمپ هایی را برای استراحت موقت همراهان بیمار ایجاد کنند. حتی می توان برای چند بیمارستان که کنار هم هستند، مانند بیمارستان مفید و علی اصغر یک همراه سرا ایجاد کرد و به همراهان بیماران خدمات داد.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large