Skyscraper large

براى آشتى ملى در ایران و آشتى مسلمانان در جهان اسلام تلاش کنیم

dfgdf65g6

امیرحسین جهانشاهى

امیرحسین جهانشاهى که از آغاز به کار دولت جدید در ایران ایده‌ى «آشتى ملى و بازسازى اقتصادى» را دنبال مى‌کند همزمان با پایان آئین حج و بازگشت هزاران ایرانى به کشور از ایرانیان خواسته تا با تکیه بر دستاورد این سفر براى آشتى ملى در داخل و آشتى همه‌ى مسلمانان در جهان اسلام تلاش کنند.

او با انتشار پیامى خطاب به زائران ایرانى حج، تأکید کرده: «براى اینکه به نام ایران از مسلمانان جهان بخواهیم تا چنین سفرى را الگوى رابطه میان خود و دیگران قرار دهند و علیه هرگونه خشونت و قهر و وحشى‌گرى به نام دین‌شان بسیج شوند نخست باید در کشور خودمان الگوى آشتى و اتحاد را عملى کنیم».

متن کامل این پیام در پى مى‌آید:

هموطنان عزیز؛
مسافران سفر معنوى حج

آئین حج امسال در حالى به پایان رسیده که ۶٣هزار ایرانى در کنار نزدیک به دومیلیون مسلمان دیگر از مذاهب مختلف به آداب دینى خود پرداخته‌اند و در زمانى که عده اى جنایتکار سعى بر آن دارند که آتش جنگ بین سنى و شیعه را روشن نگهدارند به همه دنیا نشان داد‌ه‌اند که: “ما مسلمانان مى توانیم حرکت بزرگى از آشتى و همزیستى را تمرین و عملى کنیم”.

این آتش جنگ مذهبى که پرداخته‌ى دشمنان ماست تمام سرمایه هاى جهان اسلام، از جان انسانها گرفته تا میراث فرهنگى این کشورها -که تاریخى بلند و اصیل با خود دارند- را بر باد خواهد داد.

کسانى که از دور به حج نگاه مى‌کنند حق دارند بپرسند که چگونه ٢میلیون مسلمان از شهر و کشور و نژاد و تبار و مذهب مختلف مى‌توانند کنار هم به عبادت خدا بپردازند اما بخشى از همین مسلمانان به نام همین خدا و به نام همین دین، به آسانى دست به جنایت و آدمکشى مى‌زنند و از گفتگو، آشتى و احترام متقابل چیزى نمى‌فهمند؛ هم اقتصادشان را بر باد مى‌دهند هم اعتبار دین‌شان را.

اینجانب به عنوان یک مسلمان ایرانى که از آغاز به کار دولت جدید در کشورمان با ایده‌ى «آشتى ملى و بازسازى اقتصادى» براى افزایش اعتبار و اعتلاى نام ایران در جهان تلاش مى‌کنم آئین حج را نمایشى از «آشتى همه مسلمانان» مى‌بینم و آن را چاره‌ى اوضاع آشفته‌ى جهان اسلام مى‌دانم؛ اما براى اینکه به نام «ایران» از مسلمانان جهان بخواهیم تا چنین سفرى را الگوى رابطه میان خود و دیگران قرار دهند و علیه هرگونه خشونت و قهر و وحشى‌گرى به نام دین‌شان بسیج شوند نخست باید در کشور خودمان الگوى آشتى و اتحاد را عملى کنیم.

امروز اکثر مسئولان کشورهاى منطقه، کمابیش به این نتیجه رسیده‌اند که نتیجه‌ى حمایت از گروه‌هاى تروریستى علیه خودشان برگشته و در این شرایط استثنایى ایران مى‌تواند و باید به عنوان تکیه‌گاه امنیت و ثبات منطقه، هم در داخل، وحدت ملى را از طریق عبور از سالهاى گذشته فراهم کند و هم در خارج با اعتمادسازى و ارتباط مقتدرانه با دیگر کشورهاى منطقه، دوره‌اى جدید از اقتصاد و اعتبار بین المللى‌اش را آغاز کند و شرایط مبارزه براى از بین رفتن داعش و امثال آن را به وجود آورد.

به همین دلیل از هموطنانى که با آرامش معنوى از آئین حج به کشورمان بازمى‌گردند مى‌خواهم تا با تکیه بر دستاورد این سفر، براى عبور از شرایط سخت کنونى و سالم ماندن از خطرى که تمام منطقه را تهدید مى‌کند به دولت و کشورمان کمک کنند.

امیرحسین جهانشاهى
نیمه‌ى مهرماه ١٣٩٣

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large