Skyscraper large

“محافظه کارى” در مطالبات زنان

65f4zezz

عکی از ایلنا

روز گذشته یک کارشناس مطالعات زنان با بیان اینکه اصلاح طلبان در پیگیری مطالبات زنان محافظه کارانه عمل و اقدام می‌کند، در مورد بررسی عمل کرد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اظهار داشت که برای مولاوردی (معاون رئیس‌جمهور در امور زنان) نیز رعایت خط قرمز‌های قدرت سیاسی که یکپارچه هم نیستند بر طرح و پیگیری شجاعانه مشکلات زنان اولویت دارد.

به نوشته خبرگزاری کار ایران، مرضیه مرتاضی لنگرودی، کار‌شناس ارشد مطالعات زنان فعال حقوق زنان در گفتگو با این خبرگزاری در ارتباط با عملکرد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به لزوم ارزیابی این نهاد کوچک در چارچوب زیر مجموعهٔ وزارت خانه‌ها؛ گفت: “با این واقعیت تلخ مواجهیم که نهاد معاونت امور زنان ماهیتا نمی‌تواند کمک چندانی به حل مسایل زنان کند.”

وی با بیان اینکه ۹ ماه زمان کمی برای قضاوت عملکرد این نهاد است، ادامه داد: “این معاونت وزیر ندارد و مافوق آن رئیس جمهور است. مردم و به ویژه زنان نمی‌پذیرند که توان اجرایی خانم معاون و یا آقای رئیس جمهور در حوزه حل مسایل زنان تا این اندازه محدود باشد.”

این فعال حوزه زنان ادامه داد: “فرهنگ غالب بر سازو کار دولتی و عرف جامعه با توجه به حجم بالای معضلات ناشی ازسوءمدیریت اقتصادی و گرانی و افزایش دائمی ضریب بیکاری مردان، اصرار دارد که بگوید اولویت دولت مسایل زنان نیست. و یا بهتر بگویم نباید باشد. از این رو به گفته مولاوردی که در دانایی و توانمندیشان در حوزه مسایل زنان تردیدی وجود ندارد شش ماه از نه ما زمان تصدی گریش صرف ساماندهی لایحه مرخصی زایمان می‌شود؛ لایحه‌ای که به واسطه اجرای آن طبق گفته خانم مولاوردی ۴۵ هزار زن شغل و ابزار معیشتشان را از دست دادند و به خیل فقرا پیوستند.”

وی با اشاره به نقش زنان در گفتمان اصلاح طلبی با اشاره به اینکه این گفتمان، طبق عرف تاریخی از بالا و با هدف تغیر رفتار حاکمان در جهت توسعه سیاسی و به منظور تثبیت قدرت نزد خود طرح و ترویج شده؛ افزود: “با توجه به اینکه مولاوردی برخاسته از این گفتمان است اگر عملکرد وی را در چهارچوب گفتمان اصلاح طلبی و از زاویه اصلاح رفتار دولت و دولتمردان نسبت به زنان مورد بررسی قرار می‌دهیم، آشکارا می‌بینیم با وجودی که گفتمان اصلاح طلبی به نقش زنان و جنسیت در توسعه پایدار آگاهی و توجه دارد، اما در پیگیری مطالبات زنان محافظه کارانه عمل و اقدام می‌کند.”

مرتاضی لنگرودی اظهار کرد: “به نظر می‌رسد برای مولاوردی نیز رعایت خط قرمز‌های قدرت سیاسی که یکپارچه هم نیستند بر طرح و پیگیری شجاعانه مشکلات زنان اولویت دارد. گویا زنان اصلاح طلبی که در راس مدیریت‌های اجرایی قرار می‌گیرند در دو راهی کسب اعتماد دولت و قدرت حاکم همواره از اعتماد عمومی می‌گذرند و آن را دست کم می‌گیرند.”

این کار‌شناس ارشد مطالعان زنان ادامه داد: “خطر عمده‌ای که محافظه کاری و اولویت دادن به مسایل قدرت به جای مسایل زنان برای زنان خوشفکری که وارد کار‌های اجرایی می‌شوند دارد این است که شخصیت سیاسی اجتماعی خود و اهمیت و اعتبار گفتمانی که وابسته بدان هستند را نزد عامه مردم از دست می‌دهند.”

مرتاضی لنگرودی گفت: “توصیه‌ام به مولاوردی که باور دارم عمیقا به گفتمان اصلاح طلبی و نقش موثر زنان در توسعه پایدار وفادا است این است که به پیوند سیستماتیک نهاد تحت مدیریتش با بدنه اجتماعی توجه کند و برای ترویج و تثبیت نهاد‌های مدنی مربوط به مسایل زنان که از اهم مطالبات زنان از دولت بود تلاش کنند.”

وی اشاره کرد: “معاونت امور زنان باید به راستی نقش میانجی معتمد بین قدرت سیاسی و زنان را ایفا کنند ونقش و موقعیت تاریخیشان را به نقش نگهبان خط قرمزهایی که شاید قلبا هم آن‌ها را باور نداشته باشند تقلیل ندهند.”

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large