Skyscraper large

ما امتحان‌مان را پس داده‌ایم

 hoseyne-zaman حسین زمان

حسین زمان

نهایتا آنکه خواهد شکست شمایید . فرزندان خیبر ، شلمچه ، هور الهویزه ، سومار ، سوسنگرد ، بستان و مجنون را شکستن هرگز . ما از نسل شهدایی هستیم که روی سیم خاردار میخوابیدند تا برای یارانشان معبر ایجاد کنند . از نسل جوانانی که ترس و وحشت برایشان غریبه بود . 

از نسل مردان و زنان شجاع و از جان گذشته ای که تیر و ترکش ذره ای در اراده شان خلل ایجاد نمیکرد . ما امتحانمان را پس داده ایم و نشان دادیم که از روبرو شدن با ظلم و ستم نمیترسیم و از کشته شدن هراسی نداریم . این شمایید که برای شناخته نشدن در تاریکی میایستید و بر چشمان ما چشم بند میزنید . 

این شمایید که دستان ما را میبندید وبر پاهایمان زنجیر میزنید و آنگاه در مقابل من دست و پا بسته نیز دست و پایتان میلرزد. 

این شمایید که برای مخفی ماندن چهره منحوستان ممنوع التصویر میکنید ، ممنوع البیان میکنید ، میزنید ومیبندید و تعطیل میکنید . مصطفی تاجزاده ، مهدی خزعلی ، ابوالفضل قدیانی و بسیاری از کسانی که امروز یا در سلول انفرادیند و یا تحت الحفظ روی تخت بیمارستان، بارها به روی مرگ لبخند زده اند و رشادت و شجاعتشان بر هیچ کس پوشیده نیست و شما نیز از همین رشادت ها و شجاعت ها در هراسید . 

میدانید که حتی سکوت این مردان بزرگ آنچنان روشنگر و آگاهی بخش است که تمامی تبلیغات و رسانه های در اختیارتان را یارای مقابله با ایشان نیست . 

جوانان ما را به نیت خاموش کردنشان به بند و حبس میکشید غافل از اینکه سه سال زندان به اندازه سی سال ، آگاهی و بینش سیاسی و اجتماعی ایشان را بالا میبرد . 

مطمئن باشید در این مبارزه نابرابر آنکه خواهد باخت ، باز شمایید زیرا شما متکی به زور و زر و تزویرید و ما تکیه بر حقانیت گفتار و عقایدمان داریم . شما اسیر باورهای باطل خود میباشید و ما محکم و استوار، به برکت حق جویی وحق طلبی مان و مطمئن از اینکه حق بر باطل پیروز است . 

 


  • فیس بوک نویسنده؛ واکنش به تاکید برخى نمایندگان مجلس بر “ممنوع التصویر و ممنوع البیان” شدن سید محمد خاتمى 
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large