Skyscraper large
همسر دبيركل جبهه مشاركت:

میردامادی را علیرغم پایان حبس، نگهداشته‌اند

65fg4h44hهمسر محسن میردامادی دبیرکل زندانی جبهه مشارکت مى گوید که همسرش را علیرغم پایان دوران حبس، در زندان نگهداشته اند. آقاى میردامادى از زندانیان پس از کودتاى انتخاباتى سال ٨٨ است که هنوز آزاد نشده؛ به گزارش نوروز، زهرا مجردی با بیان اینکه «دوران حبس همسرم پایان یافته است» ادامه حبس وی را غیرقانونی مى داند. 

به گفته خانم مجردى: آقای میردامادی در خرداد سال ۸۸ به دو اتهام اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام به استناد مواد ۶۱۰ و ۵۰۰ قانون سابق مجازات اسلامی به ترتیب به پنچ سال و یک سال حبس محکوم شده است. 

وی تصریح کرد: “با توجه به اینکه ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی، جمع مجازات‌ها را منع کرده و مقرر داشته که در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و … در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است. همچنین بر اساس ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و مقررات مندرج در ماده ۱۳۴، قانون اخف محسوب شده و شامل حال محکومین سابق نیز می شود و با توجه به بند ب این ماده قاضی اجرای احکام موظف به اجرای تمهیداتی جهت اجرای قوانین جدیدالتصویب شده است، اداره حقوقی قوه قضاییه که شامل حقوقدانان این قوه است نیز در تاریخ ۷ آبان ماه ۹۲ در نظریه شماره ۱۴۶۹ خود بر اعمال ماده ۱۳۴ در خصوص احکام متعدد که قبل از تصویب قانون جدید صادر شده تاکید کرده است”. 

همسر محسن میردامادی با اعتقاد به اینکه طبق این قانون حبس همسرش در خرداد ماه ۹۳ به پایان رسیده و ادامه آن مصداق حبس غیرقانونی است، از مسئولان مربوطه درخواست کرد: جهت جلوگیری از تضییع حقوق تعداد زیادی از زندانیان عادی و تنی چند از زندانیان که با عدم اجرای این حکم صورت گرفته است از ادامه این حبس جلوگیری کرده و جهت اجرای ماده قانونی تجمیع مجازات اسلامی که ماه‌ها از تصویب و ابلاغ آن به قوه قضاییه می‌گذرد، اقدام کنند. 

وی یادآور شد: هفته گذشته وکیل‌مدافع همسرش درخواست حقوقی در مورد اجرای این حکم را تقدیم مقامات قضایی کرده‌ است. 

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large