Skyscraper large
اميرحسين جهانشاهى:

تأسیس یک “اتحادیه اقتصادى” براى نجات منطقه ضرورى است

d8fg7d77dامیرحسین جهانشاهى، بنیانگذار سازمان موج سبز، با انتشار پیامى نسبت به خطر پیشروى افراطیون براى آینده ى ایران، عراق و منطقه هشدار داد و گفت: همان طور که پس از جنگ جهانى دوم، آلمان و فرانسه براى جلو گیرى از پدید آمدنِ جنگهاى دیگر “اتحادیه ى زغال و فولاد” را به وجود آوردند و امروز به اتحادیه اقتصادى اروپا تبدیل شده، ما هم باید شرایط یک اتحادیه بزرگ اقتصادى براى آب، انرژى و کشاورزى را براى تثبیت صلح میان کشورهاى منطقه به وجود آوریم.

آقاى جهانشاهى تاکید کرد که “ایران باید با تمام قدرت و امکاناتش جلوى حرکت این افراطیون به سوى بغداد را بگیرد و تا نابودى آخرین نفر از تروریست ها در کنار دولت مرکزى عراق بایستد”.

وى در این پیام همبستگى ایران و عربستان سعودى را براى نجات منطقه از این شرایط، ضرورى دانست.

متن پیام امیرحسین جهانشاهى در پى مى آید: 

«هم میهنان عزیز 

اخبار نگران کننده ى این روزها نشان مى دهد که جنگى مذهبى عراق را فرا گرفته است.

اکنون پس از ١١ سال ناآرامى و آشفتگى و دهها هزار کشته، حوادث این روزها هم  ثابت مى کند که دخالت قدرتهاى خارجى در تعیین سرنوشت ملت هاى منطقه اشتباهى غیرقابل قبول و غیر قابل بخشش بوده است.

اوضاع جارى، از سوریه و افغانستان تا لیبى به معناى شکست دخالت هاى خارجى و در رأس آنها ایالات متحده آمریکا در سرزمین هاى اسلامى است.

در این میان، ایران که به عنوان بزرگترین کشور شیعه در جهان همواره در قبال سرنوشت شیعیان دنیا احساس وظیفه کرده این روزها نیز براى حفظ جان و امنیت شیعیان منطقه احساس مسئولیت مى کند و باید این مسئولیت را با تمام امکانات دنبال کند.

ایران باید با تمام قدرت و امکاناتش جلوى حرکت این افراطیون به سوى بغداد را بگیرد و تا نابودى آخرین نفر از تروریست ها در کنار دولت مرکزى عراق بایستد.

من میدانم که کشور و ملت ما مسائل و گرفتارى هاى بسیارى دارد ولى مردم ما هم درک مى کنند که وضعیت خطرناکِ این روزها وظیفه اى بیشتر از انجام وظیفه ى کشور ما نسبت به شیعیان عراق را بر عهده ى حکومت مى گذارد و و یکپارچگى کشورمان بستگى به نجات بغداد و نابودى این افراطیون دارد.

از طرف دیگر، این فرصتى است براى اینکه کشور ما و عربستان سعودى بپذیرند که آینده ى منطقه بستگى به روابط سازنده ى این دو کشور دارد و نتیجه ى دشمنى میان این دو، چیزى جز نابودى مصالح و منافع منطقه نخواهد بود.

این دو کشور بزرگ و تاثیرگذار باید مسائل خود و منطقه را بدون دخالت غرب حل کنند و به تدبیر خود متکى باشند و به یک دیدِ مشترک درباره ى امروز و آینده برسند؛ زیرا اشتراکات شان بسیار بیشتر از اختلافات آنهاست  و آنچه امروز در عراق رخ مى دهد بهترین گواه براى درستىِ این نظر است که ایران و عربستان براى مراقبت از صلح و ثبات در منطقه به هم نیازمندند.

راه حل مسائل منطقه، از به وجود آوردن شرایط یک اتحادیه اقتصادى میان کشورهاى این منطقه مى گذرد تا همان طور که پس از جنگ جهانى دوم، آلمان و فرانسه براى جلو گیرى از پدید آمدنِ جنگهاى دیگر “اتحادیه ى زغال و فولاد” را به وجود آوردند و امروز به اتحادیه اقتصادى اروپا تبدیل شده، ما هم 

شرایط یک اتحادیه بزرگ اقتصادى براى آب، انرژى و کشاورزى را براى تثبیت صلح میان کشورهاى منطقه به وجود آوریم».

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large