Skyscraper large

نکن نازنین این کارها را!

dx89645sdf - Copie - محمد نورى زاد - mohamad rooeizad

محمد نوری‌زاد

امروز دیدم از آیت الله موسوی اردبیلی طلبِ فتوا کرده اند با این مضمون: ارسال پارازیت روی امواجِ ماهواره ای، منجر به افزایش احتمال بروز اختلالات عصبی و مغزی، آریتمی قلبی یا توقفِ حرکت قلب، مرگ کودکان و نوزادان، ابتلا به سرطان خون، ام اس و بیماری های صعب العلاج، و به مرور زمان موجبِ مرگِ خاموش می شود. آیا ارسال این پارازیت ها به لحاظ شرعی مجاز است یا خیر و چه حکمی دارد؟ می پرسید آیا حضرت آیت الله چه جواب داده اند؟ مرقوم فرموده اند: چنانچه ثابت شود که ارسال پارازیت موجب ضرر می شود، ارسال آنها جایز نیست.

می گویم: ابزاری که مراجع در اختیار دارند، نهایتاً به مختصاتی چون جایز است و جایز نیست، حلال است و حرام است، واجب است و واجب نیست، مستحب است و مباح است و مکروه است و والله اعلم و اینجور قضایا ختم می شود. ای بسا آیت اللهی که دیوار به دیوار جناب موسوی اردبیلی است در پاسخ به همین پرسش، فتوای مغایری بدهد به این شکل: مفاسدی که دشمنان قسم خورده ی این نظام اسلامی از طریق ماهوارها در جوامع اسلامی پدید می آورند بر کسی پوشیده و پنهان نیست. فلذا سالم سازیِ جوامع اسلامی و مبارزه با شیطنت دشمنان، یک واجب شرعی است و باید با ارسال پارازیت، مشت محکمی بر دهان هرزه پراکنان کوفته شود.

من کاری به اصل مرجعیت ندارم و نمی خواهم در این وادی سخن بگویم، اما یک وقتی همین مراجع و علمای اسلامی به ما می گفتند ” شجاعت”، یک خصوصیت حتمی و ضروری است برای یک مرجع. یعنی یک مرجع “باید” شجاع باشد. وگرنه مرجعیتش مخدوش است. یک مرجع ترسو، بخاطر همان ترسش، آلت دستی خواهد شد در دست حاکمان و مردمی که از او تقلید می کنند. وگرنه شما بیا در میان همه ی مراجع قم و مشهد و اصفهان و شیراز و سراسر ایران، بجز یکی دو نفر، مرجع شجاع پیدا کنید. اگر پیدا کردید!

پیدا نمی کنید. چرا که اطلاعات و سپاه و بویژه بیت رهبری، همه ی مراجع را ترسانده اند و بیخ شجاعت را از نهاد تک تک شان بیرون کشانده اند و بجایش کپه های تیغ و خار در حلق فتاوایشان فرو تپانده اند. وگرنه اگر شجاعتی در کار بود، بخاطر همین پارازیت های مخرب، و بخاطر پارازیتی به اسم جمهوری اسلامی، عمامه ها بالا می رفت و بر زمین کوفته می شد و گریبان ها دریده می شد و همگانِ این مراجع با فریاد وا اسلاما و وا انسانا از خانه هایشان بیرون می زدند و پای برهنه و آشفته موی بهم می پیوستند و سینه هایشان را آماج گلوله های سپاه و اطلاعات و بسیج می کردند اما ای دریغ ای دریغ ای دریغ.

می گویم: بفرموده، برای نفر به نفر مراجع پرونده ها ساخته اند بویژه از مسائل اخلاقی و زد و بندهای اقتصادی شان. تا بمحض سر برآوردن مفتضحشان کنند و یا آن کنند که با آقایان منتظری و صانعی و دستغیب شیرازی کردند. حالا هی برو استفتاء کن حکم پارازیت های مخرب چه می شود. ته ش چه می گویند؟ جایز نیست. مثل این که به قد و بالای یک قداره بندِ هرزه و قاتل دست نوازش بکشی و به او بگویی: نکن نازنین این کارها را. نکن. 

 


  • وبسایت نویسنده
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large