Skyscraper large

کاسبانِ فتنه و پروژه “پوست خربزه”

6d5f4g444f - احمد پورنجاتى - ahmad poornejati

احمد پورنجاتى

هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب در عرصه ی روابط بین المللی ،راه بلند و پر پیچ و خمی در پیش داریم و شما نخستین وزیر امورخارجه ی جمهوری اسلامی هستید که هم دانش آموخته ی روابط بین الملل و هم ازپشتوانه ی تجربه و مهارت دیپلماتیک برخوردارید. 

در میان اعضای کابینه دولت “تدبیر و امید” نیز شما و آقای مهندس زنگنه،در واقع ” گرانیگاه و موتور محرکه ی ماشین دولت یازدهم” برای پیشبرد هدف های اساسی اصلاح و بهبود و پیشرفت کشور به حساب می آیید.

این را هم مردم ایران و هم طیف های گوناگون لایه های سیاسی و طرف های معادله ی قدرت می دانند.پس،نه با دو چشم که با چشمانی بیدار و شاخک های حسی از شش جهت ، مراقب باشید که مبادا شگردهای شانتاژ و بندبازی سیاسی برخی محفل های “کم محتوای پر مدعا” که گمان می کنند نانشان در دعوا به راه انداختن و شلوغ بازی است، شما را گرفتار “نمدمالی”کند! 

با اطمینان می گویم که متد انتخابی شما درعرصه ی حل و فصل چالش هسته ای و کاهش و رفع تحریم های بین المللی و استیفای جایگاه شایسته ی ایران در عرصه ی جهانی،و دستاورد های آن تا همین مرحله ی آغازین،آن قدر پتانسیل مثیت در عرصه ی عمومی جامعه – هم افکار عمومی و هم ساختارسیاسی نظام- داشته است که اگر کسانی به هر بهانه و پوشش و رنگ ولعاب بخواهند بهانه جویی کنند و به خیال خود، یکی از بهترین کارت های برنده ی رییس جمهور را بسوزانند، با انتقاد و کج خلقی گسترده ی افکار عمومی مواجه خواهند شد.اما این تنها یک طرف قضیه است.سوی دیگر ماجرا به پاره ای چالش ها در عرصه ی سیاسی داخلی مربوط است که به گمانم شما با همه ی هوشمندی سیاسی تان در این عرصه کم تجربه اید. 

اگر در دیپلماسی گاه به کار بردن نابجای یک واژه پیامدهای پر هزینه ای دارد، در عرصه ی داخلی نیز چنین است.یادتان باشد که پشتوانه ی اصلی و عمده ی جناب رییس جمهوردر پیروزی انتخاباتی، جبهه ای گسترده از طیف های اصلاح طلب و واقع گرایان تحول خواه بود. البته رییس جمهوری و دولت ،متعلق به همه ی مردم و حتی رقیبان انتخاباتی و منتقدان است اما، انتظار منطقی و عرفی این است که همه ی اعضای کابینه خود را به شعارها و برنامه ها و وعده های رییس جمهور وفادار باشند. 

سخن اصلی من این است که شما تا کنون یک دوبار در مواجهه با برخی رسانه ها در حوزه ی سیاسی داخلی اظهار نظر ها یا تعبیر هایی داشته اید که مصداق همان “پوست خربزه ی زیر پا” و نشانه ی نوعی کم تجربگی بوده است.

در ماجرای اخیر دیدار خانم اشتون با برخی شهروندان، صرفنظر از چند و چون تمهید این دیدارها، آنچه به نقل از شما در برخی رسانه ها منتشر شد،نمونه ای از موفقیت نسبی “کاسبان فتنه” برای پروژه ی پوست خربزه بود.به کار بردن برخی واژه ها که محصول پخت و پز عوامل اصلی بحران پس از ۸۸ است ، نه در شان شما و نه قابل توجیه و نه راضی کننده ی حرص سیری ناپذیر مخالفان دولت است . پس چه ضرورتی دارد؟! آیا بانویی سالخورده را که فرزندش در زندان ناجابه قتل رسیده و این قتل حتی در محاکم قضایی نیز مورد تایید قرار گرفته “محکوم فتنه” خواندن قابل توجیه است؟در باره ی سرکار خانم نرگس محمدی نیز این چنین است و چون ایشان در نامه ای پاسخ شما را داده اند اشاره نمی کنم.البته با همه ی این اوصاف و با درک شرایط پیچیده ی فعالیت دولت یازدهم و تیرهای گونه گون که رقیبان از هر سو روانه می کنند و هدفی جز ناکام جلوه دادن دولت و پشیمان کردن مردم از حضور در انتخابات ندارند،همه ی ما حواسمان هست که حتی اگر در مواردی دچار اشتباه می شوید،ناخواسته زیر پرچم جناح اقلیت افراطی “رجعتی مسلک” سینه نزنیم.لطفا هشیار تر از پیش مراقب پوست خربزه ها باشید! 

 


  • فیس بوک نویسنده
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large