Skyscraper large

روزنامه نگاران منتقد و این آوازهای غمناک

hj3h2h2h مسیح على نژاد masih alinejad

مسیح علی نژاد

او احمدی نژاد بود که سمفونی گرسنگی و گردن کجی را در هشت سال گذشته رهبری می کرد و مردم نیازمند را یا دنبال ماشین خود می دواند و یا در صف یارانه ها به قاب می نشاند و فخرش را هم به دنیا می فروخت که این رازِ محبوبیت و موفقیتِ اوست.

او رفته اما این روزها مردم را با توزیع سبد کالا در قاب دوربین ها نشاندن و افتخار کردن به جمع آوری نامه در سفرهای استانی و مردمِ نیازمند را دنبال ماشین دواندن همان شیوه احمدی نژاد است که مجری آن دولت روحانی است…. 

روزنامه نگارانی که این روزها می گویند درباره کرامت انسانی این مردم آه و ناله سر ندهید و می نویسند انتخاب روحانی معجزه ای به دست مردم است و مردم شادمانه دنبال او می دوند و وکیل مدافع مردم نشوید، آنها هم اتفاقا خواسته یا ناخواسته ادامه دهنده راه همان روزنامه نگارانی خواهند بود که می گفتند بیخود برای مردمی که دنبال یارانه و نامه دادن به احمدی نژاد می دوند آه و ناله سر ندهید این مردم خودشان اینطور می خواهند….

بله این مردم نیازمند هستند و برای لقمه ای نان ممکن است هر آوازی بخوانند اما دست هایی که این ارکسترِ نیاز را رهبری می کند، باید با زبانِ نقدِ روزنامه نگاران کوتاه شود. نگذاریم دست هیچ سیاستمداری مردمِ نیازمند را به رقصی چنین تلخ در میانه ی میدان وادار کند…

65err5r5r

این نمایندگان اصول گرایی که این روزها دارند به توزیع سبد کالا نقد می کنند همان هایی هستند که به خاطر مقاله آواز دلفین ها و نقد به شیوه های پوپولیستی احمدی نژاد چندین و چند مصاحبه کردند و خواستار توقیف روزنامه اعتماد شدند اما این روزنامه نگاران هستند که می توانند فارغ از انگیزه های سیاسی کرامت از دست رفته مردم را به آنها برگردانند با نقدِ اصولی و نه حمایتِ بی چون و چرا از همه کارهایی که دولت انجام می دهد…

 


  • فیس بوک نویسنده
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large