Skyscraper large

تولید انبوه لاطائلات!

sdg6sdg61- محمدجواد اکبرین mohamad javad akbarein

محمدجواد اکبرین

یک: احمد جنتى (دبیر شوراى نگهبان) در اختتامیه جشنواره عمار گفته است که آیت الله خمینى از فیلمى درباره امام رضا ستایش کرده بود [تنها فیلم پیرامون امام هشتم شیعیان، ساخته مهدى فخیم زاده است که سالها پس از درگذشت آقاى خمینى تولید شد].

علیرضا پناهیان (سخنران بیت رهبرى) نیز گفته بعد از اعتراض آیت‌الله منتظرى به اعدام‌ها، شهید بهشتى خطر منتظرى را به امام گوشزد کرده بود [شهید بهشتى سالها قبل از آغاز اعدام هاى دهه ۶٠ و اختلاف آقاى منتظرى و آقاى خمینى در واقعه ٧ تیر ١٣۶٠ ترور شد].

محمود نبویان (نماینده مجلس) هم گفته بود که ترور سعید حجاریان در سال ٧٨ نقشه خود حجاریان بوده و خودش با تروریست هماهنگ کرده بوده که به کجایش بزند! مصباح یزدی گفته: طراحی فتنه ٨٨ از ٢٠ سال پیش شروع شد و دولتمردان غربى اشخاصى را براى این کار در داخل کشور تربیت کرده بودند…

خوب که نگاه می‌کنم مى‌بینم همه‌ى اینها، ربطى به حلقه ذهنىِ مصباح و جبهه پایدارى دارند؛ حلقه و جبهه‌اى روان‌پریش که کارشان از تولید انبوه دروغ به تولید انبوه لاطائلات رسیده!  

دو: یک نظریه جدید حقوقى مى گوید اگر در گذشته به پرونده متهمى رسیدگى و دادگاه تشکیل مى شد از این پس به جاى سه مرحله ى «تشکیل پرونده، رسیدگى و دادگاه» یک مرحله کافى است و اسمش هست «به نوعى رسیدگى» که بر خلاف «رسیدگى» نه نیازى به تشکیل پرونده هست نه دادگاه!

مُبدع این کشف حقوقى، آقاى محسنى اژه‌اى، سخنگوى قوه قضائیه است که دیروز گفت به موضوع حصر «به نوعى رسیدگى شده اما هیچ پرونده و دادگاهى در این باره تشکیل نشده…»

من اما تصمیم گرفتم دیگر او را نقد نکنم چون به این نتیجه رسیدم شرایط میرحسین و خانم رهنورد و آقاى کروبى با همه سختى اش، از شرایط آقاى محسنى اژه اى سخت تر نیست! این سخنگوى قوه قضاییه چند سال است که هر جا مى رود باید توضیح دهد؛ به پنج نمونه زیر نگاه کنید؛ شما جاى آقاى اژه اى باشید کم نمى آورید؟

  • ١- محسنى اژه‌اى ٩ اسفند ٨٩ «ارتباطات آنها اعم از رفت و آمد و تماسهای تلفنی محدود شده و اگر لازم باشد محدودیتهایی برای برقراری ارتباط بین آنها و سایر عوامل فتنه ایجاد می شود.» 
  • ٢- محسنى اژه‌اى ١۴ شهریور ٩٠ «برخی از افراد به نفع خودشان است که محدود شوند ولی در آئین دادرسی تعبیر حصر خانگى وجود ندارد».
  • ٣- محسنى اژه‌اى ٢٢ مهر ٩٢ «پرونده [حصر] به جایی احاله نشده…»
  • ۴- محسنى اژه‌اى ٢٠ آبان ٩٢ «آنها حصر خانگى شدند چون مجرم بودند و به مردم ظلم کردند؛ در خصوص افراد مذکور تصمیماتى اتخاذ شده…»
  • ۵- محسنى اژه‌اى ١۶ دى ٩٢ «… به نوعى رسیدگى شده اما هیچ پرونده و دادگاهى در این باره تشکیل نشده…»  

تنها دو روز بعد از آخرین اظهارات اژه اى، یعنى ١٨ دى ماه ٩٢، جواد لاریجانى از مسئولان ارشد قوه قضاییه (و برادر رییس این قوه) درست در مقابل سخنان اژه اى، ادعا کرد که پرونده تشکیل شده اما رسیدگى به آن به درازا کشیده شده است. 

سه: اقرار از ریشه ى “قرار” یعنى آرامش است؛ کسى که اقرار مى کند یعنى نسبت به آنچه گفته قرار دارد و آرام است و به آن ایمان دارد؛ آنوقت دستگاه قضایى، وقتى مستندات کافى براى اثبات جرم ندارد به دنبال «اقرار» مى گردد و بر فرض موفقیت در أخذ اقرار هم جامعه احساس عدالت نمى کند، چون گوینده نه از سرِ «قرار» بلکه از فرط اجبار مى گوید. مثلاً نسل ما تا سالها به إعدام شدگان سال ۶٧، مى گفت «منافقین»؛ از ریشه ى «نفاق»، یعنى «دو رویى»؛ آنوقت چندى پیش بعد از ٢۵ سال (ربع قرن) احمد جنتى در نمازجمعه تهران به صورت «رسمى» اعلام کرده که منافقین، اعدام شدند چون سرِ حرفِ شان ایستادند و اگر عذرخواهى و توبه مى کردند شاید راهى پیدا مى شد؛ خوب! کسى که سر حرفش ایستاده (غلط یا درست) دستِ کم «دو رو» نیست و نفاق ندارد؛ پس اعدام شدگان هر چه بودند منافق نبودند! بعد همین احمد جنتى که بدون حتى یک دقیقه دادگاهِ صورى هم که شده، حکم اعدام موسوى و کروبى را صادر کرده و بارها از همین تریبون نماز جمعه «دروغِ تمام عیار» گفته، مى شود دبیر عادل، بى طرف و با تقواى شوراى نگهبان که همه اختلافات انتخاباتى را به او و شُرکایش ارجاع مى دهند.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large