Skyscraper large

اعتیاد و اصرار بر انکار

x6dfffff-فاریا بارلاس-faria barlas

فاریا بارلاس

مبحث اعتیاد و گسترش آن در جامعه فعلی  از مباحثی است که مستلزم توجه بسیار از سوی تمامی و نه تنها قشر خاصی از جامعه است چرا که تبعات آن در دراز مدت گریبانگیر تمامی اعضای جامعه به سوی مستقیم و غیر مستقیم می شود.  

اعتیاد یــک بیمارى اجتماعی است که عوارض جسمى و روانى دارد و تا زمانى که بـه علل گرایش بیمار توجه نشود، درمان جسمى و روانى فقط براى مدتى نتیجه‏ بخش خواهد بود و فرد معتاد دوباره گرفتار مواد اعتیاد آور می‏ گردد. اعتیاد به موادمخدر یکى از مهمترین مشکلات اجتماعی، اقتصادى و بهداشتى است که عوارض ناشى از آن تهدیدى جدى براى جامعه بشرى محسوب شده و موجب رکود اجتماعى در زمینه ‏هاى مختلف مى‌گـــــردد .همچنین ویــرانگری‏ هاى حاصل از آن زمینه ساز سقوط بسیارى از ارزش‌ها و هنجارهاى فرهنگى و اخلاقى شده و بدین ترتیب سلامت جامعه را بطور جدى به مخاطره مى‌اندازد

با توجه به اینکه اعتیاد با ابعاد متعدد ودرحال حاضر به عنوان یک مسأله اجتماعی مهم و با ویژگیهایی از قبیل جوان شدن گروه معتادان ، مصرف گروهی توسط جوانان ، همه گیر شدن ، خروج از انحصار طبقاتی خاص ، تنوع طلبی در نوع ماده در یک زمان ، مخفی بودن ، دشواری درمان ، عدم موفقیت در مبارزه و … که همگی نشان از اوضاع وخیم مسأله داشته و جامعه و افراد انسانی را به شدت مورد تهدید قرار داده و لذا ضروری است تا برای اینکه بهتر بتوان به اقدامات پیشگیرانه و مبارزه و مقابله با آن پرداخت ، سعی در آگاهی بخشیدن (آموزش) و درپی آن تشویق مداخله فعال تمامی بخشهای جامعه اعم از دولتی و غیر دولتی و … ویا عبارتی ساده تر مشارکت فراگیر در راستای رسیدن به جامعه ای سالم و پویا داشت.

یکی از عوامل تاثیر گذار بر گرایش بسیاری از جوانان به اعتیاد مساله هویت فردی و اجتماعی آنان است و محصوصا زمانی که این هویت ها در برابر یکدیگر و در تناقض با هم قرار می گیرند.  . هویت شخص یک ساختار روانی – اجتماعی است . یعنی هم شامل طرزفکر و عقاید فرد است و هم شکل ارتباط فرد با دیگران را می سازد . اگر هویت جوانی در طول زمان و براساس تجربیات حاصل از برخورد صحیح اجتماعی ایجاد شود و جوان بتواند خود را بشناسدو از دیگران جدا سازد ، تعادل روانی وی  تا حد زیادی تضمین می شود . ولی اگر سرخوردگی و اعتیاد جایگزین شود ، به جای تماس با مردم ، جوان گوشه گیر و منزوی شده و به جای تحرک به سکون گراید و به جای خودآگاهی و تعیین هویت مثبت ، درنقش خود دچار ابهام شود .هماهنگی و تعادل روانی وی به هم می خورد وبه بحران هویت دچار می شود . بحران هویت ارتباط فرد با والدین را نیز دستخوش تغییر می کند . در این حال نوجوان معمولاً علی رغم نیاز شدیدتر به دوست و تفاهم متقابل مورد هجوم وانتقاد قرار می گیرد .همین امر موجب می شود که نسبت به دیگران و والدین خود دچار تضادها و کشمکش های ضدو نقیض شود . وبرای اینکه خود را از این شرایط رها سازد سراغ گروه دوستان و همسالان می رود و به قولی برای احساس آرامش اقدام به اعمالی خلاف هنجارهای جامعه از جمله استعمال سوء مواد مخدر می نماید . زیرا عدم انطباق بین سطح انتظارات جامعه و خانواده از فرد وبالعکس باعث می شود در ابعاد روانی وزیستی فرد افراط و تفریط صورت گیرد و به عبارتی بهتر ، فرد دچار سرخوردگی وبحران شود و نهایتاً اقدام نابهنجاری صورت دهد.

عدم ارائه آمار دقیق و شفاف از اعضای جامعه که به بیماری اعتیاد مبتلا هستند سبب میشود که مردم بین اطلاعاتی که در دستشان قرار می گیرد و آنچه به صورت عینی در جامعه شاهدش هستند تفاوتی مشهود مشاهده کنند و با دیده تردید به این آمار نگاه کنند. یکی از خطرات عدم شفاف گویی در آمار اعتیاد گسترش فرهنگ انکار در ابعاد گوچک و بزرگ در جامعه است. مردمی که شاهد انکار پدیده اعتیاد از سوی مقامات دولتی و مسئولان هستند به صورت خودآگاه و ناخودآگاه به این مساله با همان دید برخورد می کنند و یا به بیان ساده تر از این نوع رفتار الگو برداری می کنند. به این معنی که انکار را یک روش برای کاهش اضظراب خویش از ابتلای اعضای خانواده خود به این بیماری می پندارند. قطعا انکار و یا نادیده گرفتن این معضل اجتماعی سبب کاهش آن نخواهد شد. مسله اعتیاد باید تبدیل به دغدغه تک تک اعضای جامعه باشد و افراد نسبت به شناختن این پدیده و راهکارهای پیشگیری آن مسئولیت بپذیرند.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large