Skyscraper large

آقاى دبیرکل و اشتباه دوباره؟

d3f2g41df454f

آنا اشراقی

حزب الله لبنان توافق ژنو را یک پیروزى بزرگ براى ایران توصیف کرده است؛ دبیر کل حزب الله لبنان نیز پیش از مذاکرات ژنو هشدار داده بود که شکست مذاکرات هسته ای ایران و غرب به جنگ فراگیر منطقه ای می انجامد.

در این میان، حزب الله هنوز از شوک عملیات القاعده در قلب منطقه تحت حفاظت خود در نیامده؛ انفجار سفارت ایران در بیروت، اگرچه به گفته ى القاعده، انتقام این سازمان تروریستى از کمک ایران و حزب الله به بشار اسد بود؛ اما در عینِ حال،  نخستین عملیات رسمىِ القاعده در لبنان و از آن مهمتر در حوزه استحفاظى حزب الله بود. 

موضع سید حسن نصرالله، در این باره هر چه باشد نمى تواند مسئولیت خود را در کشاندن پاى القاعده به بیروت انکار کند! 

ناظران مى پرسند اگر نصرالله امروز مسیر منتهی به شکست مذاکرات هسته ای را جنگ فراگیر منطقه ای می داند چگونه به پیمانِ پیشین خود یعنى محمود احمدى نژاد که قطعنامه ها را “کاغذ پاره” تصور می خوانده اعتراضى نکرده و همواره سیاست هاى او را ستوده است؟

آیا دبیر کل حزب الله لبنان در آن زمان مثل دولتِ هم پیمانش مى اندیشیده و حالا فهمیده که اشتباه مى کرده؟ 

پاسخ این سؤال از آن جهت مهم است که شاید دیر نباشد روزى که حزب الله بفهمد باز هم اشتباه کرده و فایده ورود مستقیمش به سوریه کمتر از هزینه ناامنىِ کشورش لبنان بوده است!

نصرالله در سخنان اخیر خود با خطاب قرار دادن کشورهای عرب منطقه، تردیدی باقی نمی گذارد که جایگزین شکست مذاکرات هسته ای ایران چیزی نیست جز جنگ؛ آنهم جنگی فراگیر در سرتاسر منطقه. شاید او سناریوی حمله به صدام حسین را به یاد مى آورد که در نتیجه یک دوره تحریم ۱۳ ساله، قدرت مقاومت عراق چنان تحلیل رفت که تنها یک ضربه کاری نیاز داشت تا از پاى درآید. سرانجام ایالات متحده در جنگی ۲۱ روزه صدام را با همه ادعاها و البته توانایى هایش سرنگون کرد. 

پس طبیعى است وقتى که حزب الله لبنان، شریک در سرنوشت جمهوری اسلامی است نگران جنگی باشد که شاید او را نیز قربانى کند. شاید در روزهاى نه چندان دور، حسن نصرالله دریابد که اگر نگاهش به بى پروایىِ هسته ای ایران، سالها خوش بینانه بوده و حالا عمق خطر را فهمیده، گره زدن سرنوشت خود و امنیت لبنان به بقاى بشار أسد نیز خوش بینانه است و هزینه ى این ورودِ بى پروا بیشتر از فائده آن است.

 


  • ایده این یادداشت از مقاله حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در روزآنلاین برداشت شده است
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large