Skyscraper large

برداشتى از تفاهم ایران و ۶ قدرت جهانی

s6dfg5ds56g56f

فاطمه حقیقت جو

تفاهمنامه ژنو- گام اول، گام اعتمادسازی متقابل؛ نهایتا پس از ۳ دور گفتگو بین ایران و شش قدرت جهانی امروز تفاهمنامه ای بین ایران وقدرتهای جهانی به امضا رسید، تفاهمنامه ای که مقدماتی است و هدف آن اعتمادسازی متقابل تا در طول ۶ ماه آینده طرفین بتوانند بر روی تفاهم نامه دائمی کار کنند. این تفاهمنامه وضعیت ۶ ماه آینده را روشن می کند. طرفین تعهداتی را قبول کرده اند که در طول ۶ ماه آینده به اجرا بگذارند.

طبق این تفاهم نامه غرب بویژه آمریکا متعهد می شود که تحریمهای جدیدی را به تصویب نرساند. با توجه به استقلال کنگره امریکا از دولت امریکا و احتمال تصویب تحریمهای جدید، جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت وی معتقد است که کنگره خردمندانه عمل خواهد کرد اما اگر کنگره تحریم جدیدی را تصویب کند آقای اوباما تحریمهای جدید را وتو خواهد کرد.

از سوی دیگر، غرب متعهد شد است که بخشی از دارایی ایران را آزاد کند. ۴ میلیارد دلار از پول بلوکه شده ایران آزاد خواهد شد. تحریم طلا برداشته شده و تمامی مبادلات بانکی انساندوستانه هم مجاز خواهد بود. در عین حال، مهندسی تحریمهای فعلی در خصوص فروش نفت و تبادلات بانکی به ا ستثنای مبادلات انساندوستانه (غیر نظامى) دست نخورده باقی خواهد ماند. شانزده میلیارد پول حاصل از فروش نفت ایران همچنان بلوکه خواهد ماند.

در قبال تخفیف بسیار جزیی در تحریمهای مالی، ایران متعهد می شود که غنی سازی بیش از ۵ درصد را متوقف کند. در طول شش ماه اینده تمام ۲۰۰ کیوگرم اورانیم غنی سازی شده ۲۰ درصدی خود را تبدیل نموده و به صفر برساند. از سانتریفوژ پی ۲ که سرعت غنی سازی بالاتری دارد استفاده نخواهد کرد. هیچ سانتریفیوژ جدیدی نصب نخواهد کرد به استثنای جایگزینی سانتریفیوژهای موجود که ممکن است شکسته شود. ایران در حال حاضر ۱۹۰۰۰ سانتریفیوژ د ارد.

 ایران سایت پلوتونیوم اراک را متوقف خواهد کرد و غنی سازی از طریق پلوتونیوم در برنامه هسته ای ایران هیچ جایی نخواهد داشت. نظارت گسترده ای بر تمامی سایتهای برنامه اتمی ایران اعمال خواهد شد تا جامعه جهانی اطمینان کسب کند که برنامه هسته ای ایران صلح آمیز است. 

در خصوص حق غنی سازی ایران، جان کری گفت که هرگونه تفسیری در این خصوص باید به تفاهم دو طرف برسد و در سند گام اولیه عبارت به رسمیت شناخت غنی سازی به کار گرفته نشده است.

 


  • فیس بوک نویسنده (نماینده تهران در مجلس ششم)
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large