Skyscraper large

اقتدارگرایان؛ عاشوراى بیروت و عاشوراى تهران

dc23gh1fh11g

مصطفی همت

عاشورای چهار سال پیش و برخی اتفاقات رخ داده در آن ، بهانه ای شد برای سوء استفاده از اعتقادات دینی مردم و در ادامه دست آویزی شد برای فشار بیشتر بر منتقدین و معترضین…

از نشان دادنِ گرفتن و کتک زدن مأمورین نظامی و انتظامی توسط برخی از مردم برای خشونت طلب نشان دادن تمام تظاهرات کننده ها که بگذریم (مطمئنا وقتی تظاهراتی سرکوب می شود و حتی معدودی از مأموران .. به سمت مردم شلیک می کنند، همهء مردم نمی ایستند تماشا کنند یا فرار کنند؛ برخی هم مقابله به مثل می کنند .) همانطور که می بینید کف و سوت زدن برخی مردم، به عنوان گناه نابخشودنی و هتک حرمت عاشورا معرفی می شود .

این قضیه در طول این چهار سال همواره دستمایهٔ تندروها و اقتدارگرایان داخلی برای تخطئهٔ تمام منتقدین و تظاهرات کننده ها بوده و جزو گناهان نابخشودنی آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی برشمرده می شود . اما اگر انصاف به خرج دهیم، می فهمیم آن کف و سوت وقتی زده شده که برخی از تظاهرات کننده ها به عنوان مثال پس از عقب راندن مأموران به هیجان آمده اند .

حال نگاهی بیندازید به چند دقیقهٔ اول فیلم سخنرانی سید حسن نصراللّه (دبیرکل حزب اللّه لبنان) در شب عاشورای امسال برای طرفداران و اعضای حزب اللّه لبنان… عده ای از طرفداران حزب اللّه ، پس از دیدن سید حسن در انظار عمومی و پس از حرفهای ایشان ، به هیجان آمده و هم کف می زنند ، هم سوت . (یک نمونه در دقیقهء ۶:۱۴ )

اما هر آدم عاقل و باانصافی می فهمد هدف آنها توهین به عاشورا و شهدای کربلا نبوده . همان طور که هدف بیشتر تظاهرکننده های چهار سال پیش هم اینگونه نبوده …(گفتم بیشتر تظاهرات کننده ها ، چون خیلی اوقات حتی در یک جمع کوچک هم آدم مریض یا حتی نفوذی پیدا می شود .)

ولی اگر کسی بخواهد حزب اللّه را تخطئه کند، به راحتی یک کلیپ از این کف و سوت ها می سازد و آن را به عنوان توهین حزب اللّه لبنان و طرفدارانش به حرمت عاشورا نمایش می دهد و آن ها را برچسب باران می کند… دقیقا به همین راحتی …

نتیجه اینکه بهتر است اقتدارگرایان داخلی ، دیگر از قضیهٔ عاشورای چهار سال پیش و اعتقادات دینی مردم سوء استفاده نکنند و اگر چنین کردند ، هر دفعه باید این سخنرانی سید حسن نصراللّه و موارد مشابه احتمالی را به آنها و طرفدارانشان گوشزد نمود.

گمان نکنم فردی به اندازهٔ بنده به حزب اللّه لبنان علاقه داشته باشد . بنابراین امیدوارم کسی سوء استفاده نکرده و برداشت شخصی از گفته هایم ننماید. این متن هم فقط برای نشان دادن “سوء استفادهٔ برخی هموطنان از اعتقادات مذهبی مردم و نسبت دادن اتهامات ناروا به تمام منتقدین” نوشته شده است .

گفته های بالا بدین معنی نیست که هر کسی حوادث عاشورای چهار سال پیش و نسبت هایی که به کل تظاهرکننده ها داده شد را محکوم کرد ، تندرو و اقتدارگرا و… است . خیلی ها به دلیل اخبار مغرضانه و یکطرفه ای که دریافت کردند ، گمان بردند عده ای با هدف توهین به مقدسات دینی شان به خیابان آمده اند و به همین دلیل ناراحت شدند و نمی شود به آن ها خُرده گرفت و تندرو خواندشان… تندروها و اقتدارگرایان کسانی هستند که با وجودیکه واقعیت را می دانستند جوری موضع گیری کردند که انگار تمام افرادی که در خیابان بودند ، دشمن خدا و دین خدا بودند.

 


  • فرزند سردار شهید ابراهیم همت، از فرماندهان ارشد سالهاى جنگ- فیس بوک
  • ویدئوى مورد اشاره این یادداشت را اینجا ببینید.
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large