Skyscraper large

بی‌تدبیرى در گردشگری دولت تدبیر!

dfg747d8f7gf - داریوش آل آقا dariosh al agha

داریوش آل آقا

گردشگری ما نه در دولتی که مدعی “عدالت” بود، رنگی از عدالت به خود گرفت و نه در دولتی که با شعار “تدبیر” روی کار آمده است بویی از تدبیر  برده تا همچنان حرکت ما در این صنعت به سان چرخ عصاری باشد و بس.

پس از آنکه بدنه گردشگری از سازمان یدک کش نام های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در طول هشت سال دوام دولت های نهم و دهم تنها شاهد شاهکارهای مدیریتی در پست های کلیدی خود بود و انواع زیان را از ابداعات ایشان تحمل کرد، انتظار می رفت تا با زمامداری رئیس دولت جدید که کلید تدبیر در جیب داشت، صنعت خموده گردشگری تحرکی به خود گیرد. خاصه آنکه با تغییر ادبیات و گفتمان سیاسی در فضای بین المللی امید ها به دولت امید و گره گشایی ها روز افزون می شد. اما آنچه در طی این مدت دیده شد و تصمیماتی که گرفته شد، حکایت تلخ دوباره ای را روایت می کند که فقط حسرت و افسوس به همراه دارد تا امید به بهبود.

هر قدر تلاش کردیم به خود بقبولانیم که انتخاب نجفی به عنوان رئیس سازمان این مهم از سر دهن کجی به وکلای ملت که او را فاقد صلاحیت برای پست وزارت آموزش و پرورش دانستند، نبود – که بود – و شاید تدبیری پشت آن نهفته است و هر چه باشد از بی تخصصی در گردشگری همین که وی به کارشناسان این صنعت و دلسوزان آن اعتماد کند و سکان بسپارد، ما را بس، با تصمیم اخیر ایشان در انتخاب معاونت گردشگری، به داستان این ره که می رویم به ترکستان است، برگشتیم!

این شوک از آن حیث بزرگ بود که برای تمامی فعالان گردشگری و دست اندرکاران خرد و کلان آن، هیچ پستی به اندازه معاونت گردشگری در سرنوشت مهم ترین بخش سازمان – گردشگری- به زعم نگارنده، در تعیین سیاست ها و اتخاذ تصمیمات سرنوشت ساز تاثیر ندارد. به ویژه آنکه از این بابت سخت زخم خورده بی عدالتی دولت اعتدال بودند!

در این مدت اما تاخت و تاز ایشان در برکناری و انتخاب معاون های جدید یکی پس از دیگری در تمامی بخش ها همه را به تغییر معاونت گردشگری امیدوار ساخت خاصه آنکه نام هایی از بخش خصوصی برای احراز این پست در آینده بر سرزبان ها افتاده بود که می توانست روشن ترین نشان از  اعتماد به این بخش در طول حیات این سازمان باشد. اما با گذر روزهای تقویم از دومین ماه ریاست نجفی بر سازمان همه نوع خبر شنیده شد جز تعیین معاونت گردشگری. تا جایی که معاون پیشین هم در توهم قحط الرجالی خود را از تیغ برکناری رئیس سازمان در امان می پنداشت اما یکباره خبر رسید که جناب معاون برای تدریس به دانشگاه دعوت شده اند و معاونت گردشگری به “مرتضی رحمانی موحد” می رسد؛ کسی که از خود نجفی هم با گردشگری غریبه تر است!

این که در کارشناسی علوم سیاسی و کارشناسی ارشد حقوق بین الملل جه ربطی علمی می توان به گردشگری پیدا کرد و یا در کارنامه کاری دبیری اول سفارت ایران در آلمان، ریاست دبیرخانه همکاری ‌های اقتصادی سه جانبه، ریاست اداره تجارت خارجی و صادرات غیر نفتی، معاونت اقتصادی، سرکنسولی ایران در شانگهای چین، ریاست اداره دوم کشورهای مشترک المنافع و ریاست دبیرخانه سازمان همکاری شانگهای در وزارت امورخارجه و سفیری ایران در نیوزیلند چه سابقه ای جز گشت و گذار برای احراز پست معاونت گردشگری می توان یافت، آنقدر درس سخت فهمی است که شاید فقط وزیر سابق آموزش و پرورش از پس درک آن بر می آید!

تنها شاید باید دلخوش به آن بود که معاون جدید بتواند با استفاده از سوابق خود در وزارت امور خارجه گشایشی برای سامان ورود گردشگران خارجی و ویزای آنان پیدا کند.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large