Skyscraper large

چرا با نظرسنجى مخالفند؟

6d5f4gf444f

سید مصطفی تاج‌زاده

اقتدارگرا‌ها به طور جدی با نظرسنجی در مورد رابطه ایران و آمریکا مخالفت می‌کنند و می‌گویند اول برای مردم محاسن و معایب رابطه با آمریکا را توضیح داده سپس نظرسنجی شود. روزنامه سپاه (جوان) هم نوشته است که این‌ها می‌خواهند نظرسازی کنند. 

اما به واقع نظرسنجی به طور کلی و در این مورد خیلی کار درست و ارزشمندی است و امیدوارم نتایج آن برای اطلاع عموم منتشر شود و به اقتدارگرا‌ها می‌گویم که اگر قرار است دلایل این کار توضیح داده شود، موافقین باید مدعی باشند که طی این سال‌ها حتی یک بار اجازه توضیح دادن دلایل موافقت خود را نیافتند وگرنه مخالفین که همه این سال‌ها تریبون دراختیارشان بوده که حرف جدید و تازه‌ای ندارند! اگر هم نگران نظرسازی هستند، خودشان به طور مستقل نظرسنجی کنند و یا به طور مشترک با مراکز و مؤسساتی که دولت تعیین می‌کند همکاری کنند.  

علت مخالف این‌ها به اعتقاد من دو مسئله است: ۱- تمایل اکثریت قاطع مردم به برقراری با آمریکا. چرا که می‌دانند علیرغم نیات سوء واشنگتن این رابطه در مجموع به سود کشور و مردم است. ۲- این نظرسنجی، نتایج نظرسنجی سال ۸۱ را که سه نهاد همزمان انجام دادند، تأیید می‌کند. یعنی‌‌ همان نظرسنجی که خشم اقتدارگرا‌ها را برانگیخت و تعدادی از دست اندرکاران این نظرسنجی و مسئولین مرکز مربوطه را به جرم نظرسازی بازداشت کردند. و بدون شک این دوره بیش از بار قبل مردم به رابطه با آمریکا نظر موافق خواهند داد. آقای روحانی ۱۹ میلیون رأی از ۵۰ میلیون واجد شرایط کسب کرده است. یعنی حدود ۳۷% به نظر من در این نظرسنجی معلوم خواهد شد که بیش از ۷۰% مردم موافق برقراری رابطه با آمریکا هستند یعنی دو برابر کسانی که به وی رأی داده‌اند.

 


  • گزیده یادداشت؛ وبسایت نوروز
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large