Skyscraper large

شبکه های اجتماعی سبز؛ تولدی دیگر

180-kamyar-behrang-کامیار-بهرنگ

کامیار بهرنگ

حسن روحانی با حمایت نیروهای اصلاح طلب و تحول خواه ایران در انتخابات پیروز شد. این پیروزی از روز اول با فشار نیروهای اقتدارگرا روبرو شد، روزنامه هایی چون کیهان از همان روز با تحلیل اینکه حسن روحانی وابسته به جریان ” اصولگرایی ” است تلاش کرد جنبه های شکست در انتخابات را کم کند. این جریان به آنجا کشید که در جریان گمانه زنی های کابینه کار به خط و نشان کشید و در مورد احمد مسجد جامعی که از سوی آقای خاتمی برای وزارت ارشاد پیشنهاد شد اعلام کرد اگر چنین شود باید در انتظار برخوردی سنگین از سوی مجلس باشد. همین جریان به آنجا کشید که خبر مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با چهار وزیر پیشنهادی هم منتشر شد.

روند جریانات سیاسی کشور به آن سو رفت در گمانه زنی های کابینه عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور معرفی خواهد شد. فردی که به محض مطرح شدن نام او موجی از مخالفت در فضای شبکه های اجتماعی مجازی و حقیقی به راه افتاد. بسیاری از معترضان بر این باور بوده و هستند که  او نمی تواند همزمان با توسعه ی اقتصادی که تیم حسن روحانی بر اساس شعارها و توانایی هایشان امکان اجرای آن را دارند، توسعه ی سیاسی را در دستور کار داشته باشد و پرونده ی او در زمان معاونتش در صدا و سیما و همزمان با تهیه ی برنامه هایی چون چراغ و هویت که بر اساس پرونده سازی های کیهانی تهیه شده بود نیز بخشی سیاه در کارنامه او محسوب می شود.

با این حال جدا از اینکه او سرانجام به عنوان وزیر معرفی شد اما بخشی مهمتر را همراه خود داشت و نشان داد جریان حامی حسن روحانی حمایتی شرطی از رییس جمهور دارند و مطالبات خود را به جد پیگیری می کنند. این مهم را با توجه با تجربه ی دوره اصلاحات اگر در نظر داشته باشیم می تواند کمک حال جریان تحول خواهی باشد امروز به حمایت از حسن روحانی برخواسته اند. در زمان اصلاحات با توجه به اینکه جریان شبکه های اجتماعی قدرت امروز را نداشتند با این حال حداقل شبکه های موجود هم پس از انتخابات به خانه رفت و جریان سیاسی کشور را به صورت مطلق به منتخبین خود واگذار نمود. این جریان حتی با وجود روزنامه هایی که از حداقل فضای باز موجود استفاده می کردند نتوانست نقش حمایتی – انتقادی خود را ایفا کند.

مجموعه شبکه های اجتماعی که در جریان جنبش سبز تولدی دیگر را تجربه کرد و قدرت خود را بارها به رخ حاکمیت کشاند امروز توانسته است خود را به عنوان یک جریان جدی تثبیت کند.

حسن روحانی با توجه به اینکه در گفتار خود همواره به ” مردم ” اشاره کرده است تلاش می کند با تعریفی فراجناحی از کابینه نه فقط از یک جریان سیاسی ترکیب کابینه ی خود را انتخاب کند می بایست به این مهم توجه داشته باشد که فروکاستن مطالبات رای دهندگان به خواست های اقتصادی اشتباه سنگینی خواهد بود که در دراز مدت هزینه ساز خواهد شد. محرک جامعه در جریان انتخابات و حتی پس از آن بخشی از جامعه است که اتفاقا مطالبات سیاسی آن بسیار پر رنگ است و نمی خواهد در مقابل شعار تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی قرار گیرد، شعاری که در دوره ی سازندگی شکلی یعنی داشت. امروز جامعه ی سیاسی ایران در وهله ی اول به دنبال فضای باز سیاسی است که در آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر خود را نمایان می کند پیگیری می کند.

میر حسین موسوی همواره به قدرت و اهمیت این شبکه های اجتماعی تاکید داشت و در بیانیه ی شماره یازده تاکید می کند:

 وظیفه‌ای که امروز بر عهده همه ما قرار دارد و به صورتی فطری از جمع‌های کوچک و بزرگ و حتی احزاب و تشکل‌های سیاسی ما سر می‌زند آن است که به صورت هسته‌های معین برای چنین شبکه‌ای عمل کنیم.

از مهمترین نقاط قوت این شبکه، شکل طبیعی اجزای آن است. این واحدها عبارت از گروه‌هایی کوچک اما بسیار متکثر از همفکرانی است که در قالب روابط سابقه‌دار دوستی یا خویشاوندی یا همکاری نسبت به هم آشنایی و اعتماد پیدا کرده‌اند، به صورتی که انحلال آنها امکانپذیر نیست، زیرا به معنای انحلال جامعه است. این واحدها همواره وجود دارند، اما به صرف وجود، شبکه اجتماعی موثری را شکل نمی‌دهند. با این همه اولین قدم در راه‌حل پیشنهادی اینجانب آن است که ما ایرانیان، در هر کجای جهان که هستیم، باید این هسته‎های اجتماعی را در میان خود تقویت کنیم. باید خانه‌هایمان را رو در روی یکدیگر بسازیم؛ به تعبیر قرآن خانه‌های خود را قبله قرار دهیم، یعنی به این هسته‌های اجتماعی که واحدهای بنیادین جامعه ما هستند بپردازیم، اهمیت آنها را بشناسیم و بیش از پیش به آنها رو کنیم تا قدرت‌های نهفته ای که دارند برای ما ظاهر شود. خانه های خود را قبله قرار دهیم؛ یعنی اگر تا پیش از این هر دو ماه یک بار همدیگر را ملاقات می‌کردیم اینک هفته ای دوبار گرد هم جمع شویم. قدرت شبکه های اجتماعی ما در این امر است.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large