Skyscraper large

پیشنهاد به شورای مشاوران خاتمی

tajzade-fh789fg6 مصطفی تاج زاده mostafa tajzade

سید مصطفی تاج‌زاده

حماسه ۲۴ خرداد ۹۲ و انتخاب آقای روحانی مانند حماسه دوم خرداد ۷۶ و انتخاب آقای خاتمی شبح جنگ را تاحدود زیادی از آسمان ایران دور کرده و نظر مثبت جهانیان را متوجه جمهوری اسلامی نموده است. اما با کمال تأسف شدیدترین تحریم ها علیه ملت و میهن ما هم چنان ادامه دارد و همراه با فروپاشی شیرازه مدیریت اجرایی کشور در سال های اخیر، تورم و گرانی و بیکاری کمرشکنی را به مردم ما تحمیل کرده است. از آن گذشته اخبار ناگوار و بسیار نگران کننده ای از کشورهای مسلمان به ویژه در زمینه خصومت فزاینده شیعیان و اهل سنت به گوش می رسد. 

در چنین شرایطی باید به کمک دولت جدید شتافت. به همین دلیل پیشنهاد می کنم شورای مشاوران آقای خاتمی دو موضوع را در دستور کار خود قرار دهد و به بحث در باب آن ها بپردازد. اولا این که چگونه می توان همه ظرفیت های جامعه مدنی و نهادهای مردمی را در داخل و خارج کشور علیه تحریم ها بسیج کرد و اجازه نداد جریان های جنگ طلب در غرب و به ویژه آمریکا تحریم را افزایش دهند و نیز این که چگونه می توان به سوی کاهش تحریم ها گام برداشت. 

دوم آن که علل و دلایل گسترش درگیری های خونین بین شیعیان و اهل سنت را تبیین و راه های مهار آن را شناسایی کنند تا با استفاده از امکانات موجود به مرحله اجرا درآید. بسیار به جا خواهد بود که پیشنهادهای شورای مشاوران که حتما از نظریات آقایان هاشمی، موسوی خوئینی ها، ناطق نوری، عبدالله نوری، سید حسن خمینی و امثال این عزیزان استفاده خواهند کرد، به بحث عمومی نیز گذاشته شود تا با جلب مشارکت صاحب نظران و دلسوزان، پیشنهادها همه جانبه تر و کارآمد تر گردند. 

با توجه به امیدواری قشرهای وسیعی از ایرانیان اعم ازشیعه و سنی و نیز مسیحی و یهودی و زرتشتی و هم چنین هم وطنان ما در خارج از کشور و سرانجام صلح طلبان و اشخاص و گروه های ضد جنگ در سراسر جهان از استقرار دولت جدید، به نظر من می توان با جلب همکاری دانشگاهیان، حوزویان، اصحاب ادب و فرهنگ و هنر، روزنامه نگاران، وکلا و حقوق دانان، فعالان عرصه مجازی، ورزشکاران، متخصصان و نیز نهادهای مدنی و سازمان های غیردولتی، مجامع صنفی و تخصصی و احزاب سیاسی جبهه بزرگی تشکیل داد که در کنار دیپلماسی تعامل جویانه دولت یازدهم در عرصه بین المللی و نیز سیاست وحدت آفرینش در سطح منطقه، گذار از شرایط دشوار کنونی با کمترین هزینه و بیشترین دستاورد ممکن شود. 

بر این باورم که هردواقدام به شرط سنجیده عمل کردن با پاسخ مناسبی در ایران، کشورهای مسلمان و حتی در غرب روبرو خواهد شد. علی الاصول بخش قابل توجهی از اصولگراها نیز در این زمینه مشارکت خواهند کرد. حتی اگر مصلحت بدانند به صورت مستقل وظایف مدنی و اسلامی خود را انجام خواهند داد. رهبری نیز در مجموع از چنین حرکتی استقبال خواهد نمود.  

روشن است که دکتر روحانی از فعال شدن اصلاح طلبان در هر دو مورد خشنود خواهد شد و آن ها را زمینه ساز موفقیت هرچه بیشتر دولت خود ارزیابی خواهد کرد. پس نباید فرصت را از دست داد چرا که جنگ طلبان غربی و اسرائیل و نیز تکفیری های مسلمان بیکار ننشسته اند و در نتیجه مخاطرات زیادی ایرانیان و شیعیان را به طور خاص و مسلمانان و مردم منطقه را به نحو عام تهدید می کند. زندانیان سیاسی نیز بی تردید به سهم خود در این حرکت ملی مشارکت خواهند نمود.

 


  • سایت نوروز
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large