Skyscraper large

دو سعید در ترازوى عدالت!

6r5t4ertze5rt

آنا اشراقی

این روزها اخبار دو محاکمه و حکم در رسانه ها منتشر شده است؛ نخست سعید مدنی، جامعه شناس منتقد حکومت به ۶ سال زندان در تبعید گاه و ۱۰ سال تبعید محکوم شده؛ پژوهشگرى که  در پرونده خود سابقه راه اندازی و هدایت ماهنامه ایران فردا را هم دارد. 

پرونده دیگر مربوط به سعید مرتضوی، متهم به قتل و شکنجه معترضان در کهریزک است.

وى که در سالهاى نه چندان دور، قاضی شعبه ۱۴۱۰ تهران بود، به “جلاد مطبوعات” شهرت دارد و همان کسى است که در یک شب، حکم توقیف دهها روزنامه و مجله را صادر کرده است. 

اینک اما پرونده جلاد دیروز مطبوعات و دادستان پایتخت ، قاضی و قاتل رسانه‌های آزاد و متهم ردیف اول فاجعه کهریزک ، روی میز و در مقابل قاضی دیگری است ، قاضی‌ای که چنان از در انصاف وارد می شود که مرتضوی را صرفا به انفصال دائم از خدمت قضائی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می کند و البته دویست هزار تومان هم بر مجازات او مى افزاید. 

654etr6t45

عکس از دیچه وله

این همان دستگاه قضایى است که در آن محکومیت سنگین ۶ سال زندان و ۱۰ سال تبعید برای سعید مدنی رقم می خورد اما گذر سعید مرتضوی به هیچ زندانى نمى افتد بماند که اگر عمر سیاسی احمدی نژاد در ریاست دولت به پایان نمی رسید ، سعید مرتضوی به جای همین محکومیت کاریکاتورى، باز هم مدارج ترفیع را تعقیب می کرد.  

آنچه از یادها نمى رود واکنش‌های رهبرجمهوری اسلامی در حمایت از سعید مرتضوی در سرکوب‌هاست، اما حال که گویا روزگار در آستانه تغییر قرار گرفته و احمدی نژاد تاریخ مصرفش در بیت رهبری نیزبه پایان رسیده ، چاره‌ای جز این نیز نیست که امثال سعید مرتضوی با برخورداری از یک محکومیت مشکوک و نامتعادل ، دست کم تا اطلاع ثانوى از دید چشم‌ها و قضاوت‌ها دور بمانند.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large