Skyscraper large

به «کلنل» دولت‌آبادی اجازه انتشار نمی‌دهیم

6fgh45df6g5h4کتاب «کلنل» محمود دولت‌آبادی، بدون اعمال خواسته هاى ارشاد، اجازه‌ی انتشار ندارد. 

علی اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا درباره‌ی وضعیت انتشار کتاب «کلنل» محمود دولت‌آبادی گفت: درباره‌ی این کتاب فقط بحث تغییر ناشر مطرح نبوده است، بلکه از سوی بررس‌های اداره‌ی کتاب موارد اصلاحی بر این کتاب گرفته شده که باید از سوی نویسنده‌ی آن انجام می‌شد و ناشر به عنوان حلقه‌ی واسط بین ارشاد و نویسنده باید توجیه منطقی برای مجموعه‌ی اداره‌ی کتاب ‌می‌آورد، اما این امر صورت نگرفت. 

وى افزود: نه ‌تنها نویسنده یا ناشر این کتاب موارد اصلاحی را لحاظ نکرده، بلکه در مورد آن یک تخلف آشکار صورت گرفته و در کشورهای دیگر منتشر شده است، بنابراین با توجه به این موارد، بحث انتشار این کتاب در داخل کشور منتفی است و انتشارش دیگر خیلی موضوعیت ندارد، مگر این‌که نویسنده توجیه منطقی بیاورد. بدون اعمال این موارد، این کتاب اجازه‌ی انتشار ندارد، چون در رابطه با آن تخلف آشکار صورت گرفته است. 

اسماعیلی گفت: درباره‌ی دیگر کتاب‌ها‌یی که در اداره‌ی کتاب ‌هستند هم نویسنده یا ناشر باید بررسان را متقاعد کنند که منظورشان از برخی از مواردی که مورد ایراد قرار گرفته، چیست و آن‌ها نیز پس از بررسی و مطابقت با ضوابط نشر، نظر خود را اعلام می‌کنند. 

رمان محمود دولت‌آبادی در ایران با نام «زوال کلنل» از مهرماه سال ٨٧ برای کسب مجوز نشر ارائه شده است؛ اما با عنوان «کلنل» به زبان آلمانی ترجمه و به عنوان یکی از نامزدهای جایزه‌ی ادبی بوکر آسیا نیز معرفی شده بود. این رمان سپس به انگلیسی و زبان‌های دیگری نیز ترجمه شد. ترجمه‌ی انگلیسی «کلنل» اخیرا در جایزه‌ی بهترین کتاب داستانی ترجمه در آمریکا نامزد شد، اما از گرفتن این جایزه بازماند. 

بهمن دری در تیرماه سال ٩١ پیش از برکناری از معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره‌ی این کتاب گفته بود: اگر ناشر کتاب «کلنل» تغییر کند، مجوز می‌گیرد؛ چرا که دولت‌آبادی اصلاحات را انجام داده است.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large