Skyscraper large

سه بدعتِ رهبرى براى مهندسى انتخابات

FDH43 tajzade mostafa مصطفی تاجزاده

سید مصطفی تاج‌زاده

یکی از بدعت های رهبری، استصوابی خواندن نظارت شورای نگهبان بر انتخابات یعنی مطلقه و غیرپاسخ گو کردن قیمومیت چند نفر برانتخابات مردم بود. به یاد داریم در زمان رهبر فقید انقلاب اعضای شورای نگهبان از هردو جناح منصوب می شدند و همین مسئله امکان سوء استفاده جناحی را به شدت کاهش می داد. 

بدعت دوم رهبری آن است که همه اعضاء را از یک جناح آن هم بعضاً افراطی ترین افراد منصوب کرده است و بدعت سوم آن است که هراقدام غیرقانونی ساختار شکن و حتی جمهوری اسلامی برانداز را که به ظاهر توسط جنتی و چندنفر افراطی اتخاذ می شود، مطلقا حمایت می کند. 

حال آن که رهبر فقید انقلاب در مواردی که شورای نگهبان در برابر خواست مردم جبهه می گرفت یا عضوی از آن از مسیر عدالت خارج می شد، علناً آنان را مورد انتقاد قرار می داد. متأسفانه امروز رهبر نه تنها به هیچ عنوان به اعمال غیرقانونی و ضد وحدت ملی شورای نگهبان در انتخابات انتقاد نمی کند بلکه اساساً حق اعتراض به آنان را نیز نمی دهد. 

بر مبنای این سه بدعت است که رهبری قانون گرایی را «تمکین به مهندسی انتخابات» تعریف می کند و از دیگران نیز انتظار دارد تا به تمجید آن بپردازند. به هر رو در انتخابات اخیر رهبر با تأییدِ رد صلاحیت نامزدهای رأی آور به حقوق اساسی ملت تجاوز کرد و اکنون نیز با توضیحات ناموجه و توجیهات تکراری به شعور ملت ایران توهین می کند. 

جالب آن که در این دوره فقط اصلاح طلبان مشمول مهندسی انتخابات نشده اند بلکه نامزد همه جناح ها به آنان تحمیل شده است. به عبارت روشن هیچ کدام از نامزدهای تأیید شده انتخاب اول و داوطلبانه جناح ها نیستند. از اصلاح طلب ها گرفته تا جبهه پایداری و از جبهه پیروان خط امام و رهبری گرفته تا احمدی نژاد. روشن است که مهندسی فوق از میزان درک و توان جنتی به تنهایی خارج است. او فقط مجری منویات به شمار می رود و به نظر من علت آن که در سن ۸۶ سالگی وی هم چنان دبیر شورای نگهبان باقی مانده اتخاذ همین تصمیمات است. 

با این همه تفاسیر کانون قدرت، ثروت و رسانه هنوز نفهمیده است که داستان انتخابات هرگز در ۲۴ خرداد خاتمه نمی یابد بلکه تازه شروع می شود. رد صلاحیت آقای هاشمی و دیگر نامزدها زمینه مناسبی برای مقابله با بدعت نظارت مطلقه و غیرپاسخ گوی استصوابی را در انتخابات کاملا فراهم کرده است به علاوه در جریان این رد صلاحیت آقای هاشمی با رفتار خویش مخالفانش را شرمنده کرده در حالی که رهبر با عملکردش باعث شرمندگی موافقانش شده است. 

هم چنین پس از این مردم در مواجهه با هر مشکلی خواهند گفت اگر رهبری گذاشته بود آقای خاتمی یا هاشمی نامزد شوند، وضع کشور چنین افتضاح نمی شد و اوضاع داخلی و بین المللی ما به تدریج بهبود می یافت.

به باور من مادام که سیاست های کلان کشور اصلاح نشود و به فضای امنیتی، پلیسی حاکم در کشور پایان داده نشود، هیچ یک از کاندیداهای موجود نمی توانند در جهت مهار مشکلات داخلی و اعتمادسازی منطقه ای و بین المللی گام بردارند. قدرت های بزرگ با حکومت های مخالف خویش که میهن خود را به پادگان بزرگی تبدیل می کنند، عمدتا با زبان تهدید و تحریم سخن می گویند. البته مورد چین استثناء است! به علاوه حاکمیت سپاه و نظامیان بر بخش وسیعی از اقتصاد و سیاست و فرهنگ و ورزش کشور و نیز روابط بین المللی ما که خود البته از بدعت های دیگر سال های اخیر محسوب می شود، شکل گیری بخش خصوصی قدرتمند، تقویت و شکل یابی طبقه متوسط، رونق تولید و اقتصاد کشور و مهار تورم و بیکاری را تا حدود زیادی منتفی کرده است و در این زمینه کار مهمی از دولت کودتا ساخته نیست.

روشن است که اگر فرد منتخب سپاهی باشد، فضای پلیسی در داخل و فضای امنیتی در خارج علیه ایران تشدید خواهد شد نقض حقوق اساسی مردم و آزادی احزاب، نهادهای مدنی، آزادی بیان و قلم و رسانه و اصحاب فرهنگ و هنر نیز پیامدی جز گسترش یأس و ناامیدی نخواهد داشت. 

با همه این احوال نباید از جنبه مثبت روند مطلقه و فردی شدن حکومت غفلت کرد. زیرا بعد از این انتقادها عمدتاً متوجه شخص رهبری است و انتخابات آزاد به عنوان تنها راه نجات میهن به مطالبه عمومی و همگانی تبدیل خواهد شد. به همین دلیل من بیش از گذشته به آینده امیدوارم. چرا که به روشنی می بینم اکثریت قاطع مردم خواهان تغییر و اصلاح وضع موجودند. اساساً علت این که آقایان خاتمی و هاشمی با اقبال گسترده ای مواجه شده اند، همین مسئله است که نماد تغییر و بهبود وضعیت کنونی محسوب می شوند. من هم چنان که قبلاً گفته ام شعارم این است: «رأی ما هاشمی» تا یا رهبر به رد صلاحیت های غیرقانونی پایان دهد یا مسئولیت تبدیل ایران به پادگانی بزرگ و تبعات آن را شخصاً بپذیرد.

شعار استراتژیک ما نیز «انتخابات آزاد تنها راه نجات میهن» خواهد بود.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large