Skyscraper large

خاطرات و انتخابات(٣): پیروزی در اوج یاس و ناامیدی

dr86gt4dr

مراد ویسی

اواخر مهر ١٣٧۵ بود؛ چاپ عکس یک چهارم- و نه تمام قد- میر حسین موسوی در صفحه اول روزنامه سلام ،حکومت را که آماده ریاست جمهوری ناطق نوری بود شوکه کرد .ناطق رییس مجلس چهارم و پنجم بود و نامزد مورد نظرآقا؛ قوه قضاییه دست محمد یزدی بود و علی لاریجانی در ریاست صداو سیما جا افتاده بود و آماده سناریو سازی برای ریاست جمهوری ناطق!

بیت آماده می شد برای رفتن هاشمی و مطلقه شدن قدرت رهبری… دنیا نیز باور کرده بود؛ اکونومیست تیتر زده بود ریاست جمهوری ناطق یعنی ولی فقیه مطلقه…جبهه مشارکت دو سالی تا تولدش مانده بود،مجمع روحانیون ۵ سال بود که کرکره فعالیت سیاسی را پایین کشیده بود و عملا تعطیل،مجاهدین انقلاب پس از سال ها توقف فعالیت، تازه برگشته بود و هنوز نفوذ سال های بعد را نداشت؛ کارگزاران تازه تاسیس هم زورش به حاکمیت نمی رسید،حاکمیت می خواست به هر قیمت ناطق رییس جمهور شود، به همین دلیل در کوچه های پایتخت پیچیده بود رای اول شهر تهران را که از آن فائزه بوده به نام ناطق خوانده اند…مردم به تلخی می گفتند می نویسیم فائزه می خوانند ناطق؛ می خواهند رییس جمهورش کنند و می کنند…

 طبیعی بود که نامزدی میر حسین یعنی به هم ریختن این بازی! پس توپخانه های تخریب به غرش درآمدند… سر فرماندهی اتشبارها در بیت بود اما برخلاف امروز که فرمانده آتشبار اول حسین شریعتمداری است ، آن دوران آتشبار اول در رسالت آرایش گرفته بود … موتلفه ای ها و جامعه مدرسین قم و البته جامعه روحانیت تهران و بازاری های راست گرا که آن دوران برخلاف امروز نفوذی داشتند در انتخابات، سینه چاک دادند علیه میر حسین…

اسد الله بادامچیان به قم رفت که اسلام از دست رفت و علما چه نشسته اید که بازگشت میر حسین یعنی از دست رفتن دین… محمد یزدی و مدرسین نیز البته خود کینه از موسوی داشتند، بدتر از کینه و پدرکشتگی بدر و احد….فشار بر موسوی چنان شد که تهدید کردند عکس بی حجاب زنش را قبل از انقلاب در حجم گسترده توزیع می کنند…

موسوی اواسط آبان انصراف داد،می گویندموبایلش را -که تازه آمده بود -خاموش کرد و از تهران هم خارج شد و از دسترس خارج ….در تحریریه سلام انگار سطل آب یخی بر همه ریخته اند…همه کیف ها را برداشتیم و رفتیم خانه ،که همه چیز تمام شد….روزهای بعد بزرگان در اوج نا امیدی در پی نامزدی بودند برای جایگزینی میر حسین … تلقی این بود که اگر موسوی نباشد، پیروزی در انتخابات و شکست دادن کل حکومت که پشت ناطق بود محال است اندر محال؛ پس باید نامزدی یافت برای حضور آبرومند در انتخابات و نه لزوما بردن! 

 در اوج یاس و نا امیدی گفتند نامزدپیدا شد؛ دکتر محمد خاتمی رییس کتابخانه ملی … نامزدی که آن قدر اوضاع مایوس کننده بود و شدت تخریب بالا که خود از دعوت کنندگان اصلی اش شنیدم که تا آخر شب آقایان توسلی(محمد رضا) و امام (جمارانی) محمد را مشت و مال می دادند که راضی اش کنند به نامزدی… می گویند چنان عرصه بر او تنگ شده بود که بغض کرد و گفت بروید یک … دیگر را پیدا کنید و نقل است که امام جمارانی که به شوخی و مطایبه معروف است گفته بود گشتیم جز شما پیدا نشد!

تصور نیز این بود که با آن عینک ته استکانی اش -که واقعا برخلاف باطن همیشه زلالش ،چهره اش برخلاف امروز و در ابتدا فتوژنیک نبود-برای حضور آبرومند در انتخابات آمده و نه برای پیروزی؛ محمد خاتمی که دهان باز کرد تصورات موجود برای رای آوردنش از آن چیزی که بود، بدتر شد؛ در روستاهای دور افتاده سخن از جامعه مدنی و گفتمان و مردمسالاری دینی می گفت که مردمان بسیاری اول بار بود که حتی عبارتش را می شنیدند….اصرار مشاوران برای تغییر گفتمان محمد خاتمی به جایی نرسید.او در دانشگاه های تهران همان را می گفت که در دوردست ترین روستاها… اندک اندک اما گویی کلامش معجزه کرد، همه جا نام اوبود؛ خاتمی… امیدوار شدیم که انتخابات به دور دوم می رود؛ حتی دو سه شب قبل از انتخابات….آخر مگر حکومت اجازه می داد سناریویی که این همه برای آن زحمت کشیده شده بود و همه ارکان حکومت آماده اجرای آن بودند به هم بخورد؛ هاشمی در نماز جمعه گفته بودخودش و وزارت کشورش اجازه تقلب نمی دهند. اما ما آماده بودیم حکومت رضایت دهد و در بهترین حالت، انتخابات به دور دوم برود. دوم خرداد اما مردم کار را در همان دور اول تمام کردند.

خاتمی ٢٠میلیون …ناطق ٧ میلیون….بعد ها نقل می شد -و در محافل سیاسی شنیده می شد -که وقتی آخر شب پیروزی محمد خاتمی قطعی شد ،علی محمد بشارتی وزیرکشور به بیت رفته و گفته می خواهم آقا را ببینم؛ می گویند ساعت دو شب است و آقا خواب! می گوید بیدارش کنید با من؛ به آقای خواب آلوده می گوید آقای خاتمی برده اعلام کنم؟ می گویند اقا پس از یکی دو دقیقه تامل گفته اعلام کن! از یاس کامل تا پیروزی فقط ٧ ماه فاصله بود…

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large