Skyscraper large

چند پرسش از اصولگرایان

see6r5t4- ali jalali علی جلالی

علی جلالی

چهار سال پیش حضور و مشارکت مردم در انتخابات به اختلاف و درگیری کشید و سرانجام کسى که مورد تأیید رهبری بود به اریکه قدرت نشست و در پی آن نیز تمامی مخالفان به جرم اعتراض و انتقاد یا به زندان افتادند، یا کشته شدند و یا از کشور خواسته و ناخواسته اخراج شده و به تبعید رفتند. 

در این مدت رهبرى و تمامی نیروهای اصولگرای وفادار به او به دلیل “پیروی از ولایت” کمر به حمایت نزدیک ترین شخص به خواسته های رهبری بسته و با تمام اعتبار و قدرت از وی پشتیبانی کرده و از هیچ گونه کمک و عملی فروگذار نکردند. 

اما پس از گذشت تنها چهارسال، حمله به احمدی نژاد و یاران او به اوج خود رسیده است. آن روزها که مردم و بسیاری از منتقدان سیاست های احمدی نژاد مورد سرکوب و برخورد نظامیان و طرفداران رهبری بودند، کمتر کسی می دانست که روزى مى رسد وی نیز مورد غضب رهبر و حامیان او قرار می گیرد و اصولگرایان در نقد همان دولت مورد حمایت رهبرى از یکدیگر سبقت بگیرند. 

آنروزها رهبر جمهورى اسلامی تمام قد و با تمام اعتبار سیاسی و دینی خود از وی حمایت کرد. حمایتی که هزینه زیادی را برای کشور، مردم و خود نظام و رهبری به همراه داشت؛ این حمایت چنان فضا را سنگسن کرده بود که اگر کسی هم اشتباهی را گوشزد می کرد با بدترین نوع برخوردها روبرو می شد. 

اما آیا این تجربه ناکام کافى نبود تا اصولگرایان بار دیگر گرفتار دام نامزد مورد نظر رهبرى نشوند؟ این روزها نیز باز هم عده ای که اختیار خود را در امتداد اختیارات رهبری دانسته و انتخاب خود را در مسیر انتخاب ایشان می دانند در آستانه انتخاباتی دیگر سر از پا نشناخته و دوباره در پی تأیید این و آن از سوی “مقام ولایت” هستند و باز هم محور انتخاب خود را مانند سال ٨٨ تأیید و سرسپردگی به رهبری نظام می دانند. این افراد و “ولی فقیه” شان باید به سوالاتی پیش از هر گونه مشارکت و زد و بند انتخاباتی و سیاسی پاسخ دهند. 

پاسخ به اینکه آیا باز هم احتمال اشتباه از سوی رهبری و طرفداران آن در انتخاب و تأیید کسی وجود دارد؟ آیا باز هم کشور با هزینه های گزاف تازه ای روبرو خواهد بود؟ آیا باز هم رهبر قرار است از آبرو و اعتبار نظام برای به قدرت رسیدن کسی هزینه کند؟ آیا باز هم مردم باید هزینه این حمایت ها را بپردازند؟ آیا قرار است باز هم کسانی که به انتقاد از انتخاب ایشان و تأییدات وی می پردازند به زندان بیافتند و پس از چند صباحی نیز خود ایشان و طرفدارانش دوباره آمده و مانند امروز اظهار ندامت و پشیمانی از انتخاب خود کنند؟ آیا اصلا قرار است که “مقام پاک و دور از اشتباهی همچون ولایت فقیه- به تعبیر پیروانش” باز هم چنان اشتباه فاحشی را انجام دهد؟ 

اگر چه سوالات بسیارند، اما چه کسی این روزها به این سوالات می اندیشد؟ هجمه های سیاسی و انتقادی به رقیبان آنقدر بالا گرفته که دیگر کسی به پاسخ گویی در خصوص این همه اشتباهات انجام شده فکر نمی کند و اصلا شاید این همه سروصدا هم براى فرار از پاسخ گویی باشد! 

اشتباهاتی که کشور را در تمامی حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به چالش کشانده و در مرز فروپاشی کامل قرار داده است. شاید اشتباهاتی از این دست دیگر جایی برای جبران و بازسازی نداشته باشد. شاید دیگر روزی فرا نرسد که این طیف از جامعه ایران بتواند دست به امتحان و آزمون و خطایی دیگر بزند. 

هزینه های بالای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به قدری سنگین خواهد بود که به جرأت می توان گفت، کشور را به قهقرای تجزیه، اغتشاش و جنگ خواهد برد. 

چرا کسى از رهبرى نمى پرسد که آیا تضمینی وجود دارد تا نامزد جدید مورد توافق او و سپاه، یک حلقه انحرافى جدید از آب درنیاید و دوباره بخش دیگری از اعضای دستگاه نظام همچون وفاداران قدیم به دشمنانی جدید تبدیل نشده و تعداد منحرفین و فتنه گران بیش از پیش نشود؟ 

وقتى مسوولیت تمام این اشتباهات به طور مستقیم با او بوده آیا امروز می توان با حمله به کسانی که روزی خود وى حامی درجه یک آنها بوده، از زیر بار مسوولیت شانه خالی کرد؟ باید از اصولگرایانی که چشم و گوش بسته در اختیار فرامین ولایت فقیه هستند پرسید، آیا قرار است دوباره پس از چند سال دیگر به انتقاد از دولت منتخب رهبر خود بپردازید؟ آیا دوباره این اتفاق خواهد افتاد؟ آیا می توان با هوچی گری سیاسی و ایراد اتهامات گسترده، تمامی مشکلات امروز را بر دوش دولت انداخت؟ نقش شما هواداران در این همه ویرانی و سیاست های اشتباه دولت انحرافی چه بوده؟ شما خود را در این امر چقدر شریک دانسته و آیا تضمینی می دهید که دوباره این اتفاقات رخ ندهد؟ و در انتها آیا مطمئن هستید که با طناب کسی به چاه می روید که واقعا توان رهبری شما را دارد؟ 

از برخى از نامزدها هم مى توان پرسید که آیا میراث دولت فعلی و اتفاقات افتاده در این چند سال جایی برای فعالیت و برنامه های شما گذاشته است؟ آیا فکر کرده اید که ممکن است، همین معامله ای که با احمدی نژاد و طرفداران وی شد، روزی هم با شما بشود؟ آیا می دانید که به رسم موجود تمامی گرفتاری ها و مشکلات باید بر سر کس دیگری غیر از رهبرى شکسته شود؟ آیا آنقدر حوصله و ایمان دارید که توان مقابله با اصولگرایان تندرو و ایراد گیر را داشته باشید؟ فکر نکرده اید که این نظام حتی با برادران خود عقد اخوت نبسته و روزی خواهد رسید که شما هم به رسم پیشینیان قربانی ندانم کاری بزرگترانتان شوید؟ آیا فکر کرده اید که در صورت انتخاب، شما فقط تدارکاتچی و در نهایت سیبل انتقادات به ارث رسیده و مداخلات مقامات دیگر در امور مملکت باشید؟ شاید شما هم جریانی پشت سر دارید و یا مشایی دیگری در پس پرده تا بتوانید در چند سال آینده پرونده های خود را به رخ منتقدانتان بکشید و تا پایان کار دولت خود سرپا بایستید!

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large