Skyscraper large
شیرین عبادی در گفتگو با راه ديگر:

ابهام قانون درباره ریاست جمهورى زنان عمدى بود

dx6lgfg54sr

مژگان مدرس علوم

بدنبال اوج گرفتن سیاست زن ستیزانه، علی‌ خامنه ای در دیدار جمعى از زنان حوزوى و دانشگاهى  به حضور زنان در جامعه اشاره کرده و گفته است: “افتخار کردن به تعداد بالای زنان شاغل در مناصب اجرایی مورد اشکال و در واقع امتداد همان گفتمان غربی است.”

همچنین محمد یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان در خصوص انتخابات ریاست جمهوری و ثبت نامزد تعدادی از زنان برای یازدهمین دوره انتخابات بیان کرده است: ” قانون اجازه رییس جمهور شدن را به خانم‌ها نمی‌دهد.”

این اظهارات در حالی صورت می گیرد که با گذشت سی و اندی سال از پیروزی انقلاب هنوز تفسیر روشنی از واژه رجل سیاسی که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی آورده شده است، وجود ندارد.

در حالیکه اصل بیستم قانون اساسی برخلاف اصل صد و پانزده همین قانون می گوید که همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

آنچه در پی می‌آید برشی گزارش‌ گونه از گفت و گوی “راه دیگر” با خانم شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل است که به بررسی مقوله مدیریت زنان در سطوح کلان کشور و تصدی ریاست جمهوری می پردازد:

ابهام در واژه رجال سیاسی

همانگونه که از متن مذاکرات هنگام تصویب قانون اساسی بر می آید کلمه “رجال سیاسی” را تعمدا مسکوت گذاشتند تا در زمانی که مناسب باشد بتوان با تفسیری واژه رجال سیاسی را شامل مردان و زنان نمود. علت اینکه در قانون اساسی صراحتا کلمه مرد و زن نیاورده شده است، آن است که نویسندگان قانون اساسی واهمه داشتند که اگر مقام ریاست جمهوری را برای زنان برسمیت بشناسند ممکن است عده ای از مرتجعین وقت با این مسئله مخالفت کنند. حتی نویسندگان قانون اساسی در مذاکرات هم قید کردند که شرایط اجتماعی مناسب انتخاب زنان باشد می توان زنان را برای این مقام انتخاب کرد. بعبارت دیگر نویسندگان قانون اساسی که شهامت نداشتند صراحتا عقاید خود را بیان کنند و از ترس اینکه انتخاب زنان بعنوان رئیس جمهور موجب تنش شود، واژه رجال را ذکر کردند و مفهوم آن را مبهم گذاشتند. سالهای قبل زمانیکه خانم اعظم طالقانی خود را کاندیدای ریاست جمهوری کرد، شورای نگهبان تفسیر خود را از واژه رجال بیان کرد که کلمه رجال سیاسی بمعنی مردانی است که آگاه به مسائل سیاسی هستند. البته تفسیری بسیار نادرستی است، زیراکه در عمل شاهد سیاستمداران زنی هستیم که بسیار توانا هستند. بنابراین این تفسیر را باید تغییر داد و کلمه رجل را به معنای مردان و زنان هر دو تفسیر کرد.

تناقض در قانون اساسی ایران

در موارد متعددی قانون اساسی ما سرشار از “تناقض” است. در جاییکه صحبت از برابری زن و مرد می شود ما بکرات می بینیم که حقوق برخی از افراد جامعه از جمله زنان و یا کسانیکه معتقد به ادیان الهی نیستند مورد تبعیض قرار می گیرند. اگر طبق قانون تمامی افراد جامعه باید بطور برابر مورد حمایت قانونی قرار بگیرند، پس حقوق یک بهایی که بخدا اعتقاد دارد چیست؟ حقوق کسی که از دین اسلام به دین دیگری روی آورده یا کسی که پیرو بودا است در قانون چه می شود؟ متاسفانه قانون اساسی تضادهای زیادی در درون خود دارد و به همین دلیل بسیاری از حقوقدانان بر ضرورت اصلاح قانون اساسی پای فشاری می کنند.

سوء استفاده از مذهب در تفسیر قانون

در حقیقت، نگاه زن ستیزی در ایران ناشی از فرهنگ پدرسالاری است که برای توجیه خودش از مذهب سوء استفاده می کند. به همین دلیل علمای حقوق بر این اعتقاد هستند که مذهب باید از حکومت جدا شود تا دولتمردان از عقاید مذهبی مردم نتوانند استفاده کنند. بسیاری از این موارد سوء استفاده ها را به صراحت در قوانین ضد زن جمهوری اسلامی می بینیم، در صورتیکه بسیاری از فقها و مجتهدین تراز اول از جمله آیت الله منتظری، آیت الله صانعی، آیت الله موسوی اردبیلی و آیت الله جناتی که مورد احترام مردم هستند عقایدی مخالف قوانین مصوبه جمهوری اسلامی دارند اما باز شاهدیم که روز بروز دایره حقوق و آزادی زنان در ایران تنگ تر می شود و بهانه همه را هم شرع مقدس اسلام می دانند. درصورتیکه شریعت اسلام تفسیرهای مختلفی دارد چرا به تفسیری که آیت الله منتظری یا آیت الله صانعی از اسلام دارند توجه نمی شود و در مقابل صحبتهای آقایان جنتی و یزدی مورد توجه قرار گیرد.

نظرات رهبری تایید کننده حقوق زنان نیست

رئیس جمهور آینده تنها می تواند تا حدودی بر روی تغییر این نگرش ها تاثیرگذار باشد و نباید فراموش کرد که رئیس جمهور، مجری قوانینی است که مجلس تصویب کرده و به تایید شورای نگهبان رسیده است. برای نمونه در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی قانون الحاق دولت ایران به کنفوانسیون بین المللی منع هرگونه تبعیض علیه زنان از سوی دولت تقدیم مجلس ششم شد و مجلس هم آن را تصویب کرد، اما با حق وتوی شورای نگهبان برخورد کرد و شورای نگهبان قانون را رد کرد. در حال حاضر تمامی اختیارات به رهبر جمهوری اسلامی باز می گردد که متاسفانه اظهارات ایشان را در مورد حقوق زنان چند روز پیش شاهد بودیم که به هیچ وجه تایید کننده حقوق زنان نبود.

تاثیر مبارزات زنان در تغییر نگرش های زن ستیزانه

زنان ایران از سالهای قبل حتی از ماههای آغازین تاسیس جمهوری اسلامی برای محو نگرش و ذهنیت زن ستیزانه مبارزه می کردند. مبارزه زنان در این زمینه بسیار مثبت و سازنده است از جمله یکی از شیوه های مبارزه روی آوردن و هجوم زنان به دانشگاهها بود؛ چنانکه حدود بیش از شصت درصد از دانشجویان ما را زنان تشکیل می دهند و برای اینکه جلوی افزایش زنان تحصیلکرده گرفته شود از سوی حکومت سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاهها صورت گرفت. در حقیقت، سدی برای تحصیل زنان ایجاد کردند تا زنان را در ناآگاهی نگه دارند؛ زیرا آگاهی مردم و زنان برای حکومتداران ایران در رسیدن به مقاصدشان خطرناک است. از سوی دیگر زنانی که وارد مشاغل اجتماعی شدند با لیاقت و جدیت سعی کردند ثابت کنند که توانایی مردان را دارند و می توانند بخوبی از عهده مسئولیت ها برآیند. این دو عامل؛ تحصیلات و فعالیت زنان در عرصه های مختلف جامعه ثابت می کنند که عقاید کسانیکه معتقدند زن جنس ضعیف است و مهمترین وظیفه زن در خانه نشستن و خدمت به مرد خانواده است، درست نیست. بدین ترتیب زنان بایستی بواسطه شخصیت وجودی خود مورد قضاوت قرار گیرند.    

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large