Skyscraper large

محرومیت بازنشستگان از خدمات درمانى

Hands of an old manعضو هیئت رئیسه کانون عالی بازنشستگان کشور از لغو قرارداد تعدادی از بیمارستان‌های خصوصی در تهران و شهرستانها با شرکت بیمه دی که موظف به ارائه خدمات بیمه تکمیلی به بازنشستگان تامین اجتماعی است، خبر داد. 

«جواد اکبری» با اشاره به اجباری بودن استفاده از خدمات بیمه تکمیلی برای بازنشستگان و در عین حال کوتاهی شرکت بیمه‌گزار در انجام تعهداتش، به ایلنا گفت: تعداد زیادی از بیمارستانهای طرف قرار داد با بیمه تکمیلی دی به دلیل دریافت نکردن صورت حساب های مالی‌شان از ارائه خدمات درمانی به بازنشستگان خودداری می‌کنند. 

این فعال جامعه بازنشستگان با بیان اینکه هر یک از کانون های استانی بصورت مجزا با بیمه دی قرار داد منعقد کرده اند، افزود: طبق تفاهم نامه کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی با بیمه تکمیلی دی، کانونهای استانی مقید شده‌اند بصورت جداگانه با بیمه دی قرار داد امضاء کنند. 

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی استان کرمانشاه اضافه کرد: با آنکه قرار داد بیمه دی با برخی استانها و بیمارستانها هنوز پا برجاست اما همچنان بازنشستگان در دریافت هزینه‌های درمانی خود با بیمه دی دچار مشکل هستند. 

به گفته اکبری، در حال حاضر بیشترین مشکلات درمانی مربوط به بازنشستگان استان تهران است و گفته می شود در این استان اکثر بیمارستانهای طرف قرار داد با بیمه دی یکسویه فسخ قرار داد کرده اند. 

او اضافه کرد: طبق قرارداد منعقده با بیمه دی در صورتی که هر یک از بازنشستگان در هر نقطه از کشور نیاز به ارائه خدمات درمانی داشته باشند، در صورتی که آن مرکز با بیمه تکمیلی دی طرف قرار داد باشد در ابتدا نباید هزینه ای پرداخت کند، در غیر این صورت می تواند با ارائه فاکتور هزینه های پرداختی خود را از بیمه دی دریافت کند. 

اکبری در ادامه تصریح کرد: متاسفانه بیمه مذکور صورت حسابهایی را که مربوط به ارائه خدمات درمانی بیمارستانها به بازنشستگان است را پرداخت نمیکنند. 

او همچنین اظهار داشت: هر روز تعدادی از بازنشستگان مستمری بگیران تامین اجتماعی برای پی گیری مشکلاتشان در خصوص بیمه تکمیلی به محل کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی مراجعه می کنند و نسبت به متعهد نبودن بیمه تکمیلی دی معترض می شوند. 

او افزود: هم اکنون بیمارستانهای طرف قرار داد به سبب متعهد نبودن بیمه تکمیلی دی، از پذیرش بیماران طرف قرار داد خودداری می کنند و این بیمه شدگان با وجود پرداخت وجه بیمه تکمیلی خود، ناچارند هزینه های گزافی به منظور درمان بپردازند. 

این فعال کارگری با بیان اینکه این روند منجر به ایجاد مشکلات مالی و دغدغه‌های روحی و روانی برای مستمری بگیران تامین اجتماعی شده است، اظهار داشت: این در حالی است که امکانات و تجهزات درمانی بیمارستانهای تامین اجتماعی نیز قابل توجه نیست و برخی پزشکان شاغل در بیمارستان های ملکی سازمان تامین اجتماعی به بهانه کافی نبودن هزینه‌های دریافتی درمان بیماران، سعی می کنند بیماران خود را به سمت بیمارستانهای خصوصی سوق دهند. 

دبیر خانه کارگر کرمانشاه در پایان اظهار داشت: انجام تعهدات پرداخت خسارت از سوی بیمه تکمیلی دی که ماهانه از حقوق هر بیمه شده به ازای هر نفر ده هزار و چهارصد و  پنجاه تومان کسر می شود، با توجه به اینکه اکثر این بیمه شدگان به سبب کهولت سن دچار انواع بیماری‌های قلبی، ریوی، و… هستند ضرورت دارد. 

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large