Skyscraper large

آستانه پایین تحمل مردم

x6dfffff-فاریا بارلاس-faria barlas

فاریا بارلاس

یکی از ویژه گی های جامعه ای ناسالم پایین آمدن آستانه تحمل مردم و گسترش ابراز پرخاشگری به صورت روزمره است. در بسیاری موارد پایین آمدن تحمل مردم به صورت واکنشی ناخوشایند بروز می کند این واکنش معمولا به سوی افرادی ضعیف تر از خود معطوف می شود.  اساسا پرخاشگری عمل آگاهانه ای است که با هدف وارد آوردن صدمه و رنج جسمانی یا روانی انجام می گیرد و ممکن است فیزیکال و یا گفتاری باشد. پرخاشگری همیشه به احقاق اهداف فرد منتهی نمی شود . پرخاشگری به دو صورت وجود دارد. پرخاشگری خصمانه که عمل و یا رفتاری پرخاشگرانه است که از احساس خشم ناشی می شود و هدف آن ایجاد درد و رنج است. دیگری پرخاشگری وسیله ای است که قصد و نیت آسیب رساندن به شخص دیگر را دارا می باشد لیکن آسیب رسانی به عنوان وسیله ای برای رسیدن به هدفی غیر از ایجاد درد و رنج صورت می گیرد. خشم میتواند مبنا و معلول بسیاری از اختلالات روحی باشد و هنگامیکه در جامعه دامنه اختلالات روانشناختی و فشارهای اجتماعی و اقتصادی بالا می رود میزان خشم نیز بالا می رود. در این بین باید بین خشم .و پرخاشگری تفاوت قائل شد. خشم یک حالت ذهنی است که هنوز تبدیل به رفتار نشده . این حالت ذهنی  نتیجه تحلیل و برداشت  از شرایط و سناریوهای متعددی است که فرد روزانه با آن مواجه می شود. اما پرخاشگری زمانی رخ می دهد که خشم تبدیل به رفتار می گردد.

بر اساس نظریه فروید انسان با غریزه ای زاده می شود که فروید به آن غریزه زندگی می گوید. انسان همچنین غریزه ای به همان اندازه نیرومند را دارا می باشد که غریزه مرگ نام دارد. این سائق غریزی میل به مرگ به اعمال پرخاشگرانه منجر می شود. علاوه بر این فروید بر این اعتقاد بود که نیروی پرخاشگرانه باید به گونه ای بیرون ریزی شود در غیر این صورت انباشته می شود و به بیماری روحی منتهی می شود. باید توجه داشت که عنصر غریزی پرخاشگری در انسانها وجود دارد ولی نمونه های روشنی از رویدادهای موقعیتی و اجتماعی وجود دارند که می توانند رفتار پرخاشگرانه ایجاد کنند. حتی مهم تر از آن این نکته است که می توان در افراد بشر اینگونه رفتارها را با عوامل موقعیتی و اجتماعی تعدیل کرد.

یکی از مهمترین عوامل در ایجاد پرخاشگری وجود کانسپتی به نام ناکامی است. ناکامی به معنای درک فرد درباره اینکه از رسیدن به هدف بازمانده است می باشد.  در اینجا درک فرد الزاما تصویر واقعیت نیست بلکه تعبیر فرد از شرایط است. پرخاشگری هنگامیکه هدف نزدیک است و در راه پیشرفت فرد به سوی آن مانعی ایجاد می شود افزایش می یابد. همچنین در صورتی که مانع ایجاد شده غیر منتظره باشد باز هم ناکامی افزایش می یابد و به دنبال آن حس پرخاشگری هم بیشتر می شود. بسیاری از عواملی که باعث ایجاد پاسخ پرخاشگرانه و یا مانع پاسخ پرخاشگرانه است زاییده پدیده ای به نام یاد گیری اجتماعی است. طبق نظریه یادگیری اجتماعی رفتارهای اجتماعی از طریق مشاهده رفتار دیگران و تقلید از آنها نیز فراگرفته می شود. یکی از نخستین ابزاری که می تواند پرخاشگری را تعدیل کند نیت و قصد شخص ناکام کننده است. بدین ترتیب که هرگاه برای رفتار کسی که خشم فردی را برانگیخته است بهانه خوبی پیش از وقوع آن رفتار داشته باشد و نه پس از آن فرد آمادگی کمتری خواهد داشت تا علیه وی دست به تلافی جویی بزند. از سوی دیگر ناکامی در صورتی می تواند به پرخاشگری بیشتری بیانجامد که تجربه ناکامی با قرار گرفتن فرد در معرض محرک پرخاشگرانه همراه شود و صرف بودن آن می تواند احتمال پرخاشگری را افزایش دهد. در جامعه امروزی احتمال مواجه شدن افراد با حس ناکامی گسترش پیدا کرده است چرا که شرایط نامطلوب اقتصادی و اجتماعی سبب شده افراد خویش را در برابر احقاق خواسته های خود ناتوان ببینند.  فقر و تورم افسارگسیخته، بیکاری و عدم استفاده از منابع انسانی آدم ها را به شدت عصبانی می کند زیرا افراد هر برنامه ریزی برای بهبود زندگی شان انجام می دهند نمی توانند به سطح بهینه و استاندارد زندگی خود برسند و این خود باعث از بین رفتن آستانه تحمل و از کوره در رفتن افراد می شود که به نوعی نمی توانند نیاز زندگی خود را برطرف کنند. در این شرایط فرد به شدت احساس ناکامی میکند چرا که بسیاری از امیال و اهداف خویش را دست نا یافتنی می پندارد و همین سبب به وجود آمدن حس یاس و استیصال در فرد گشته و آستانه تحمل وی را به شدت کاهش می دهد. . از سوی دیگر فقدان و  ضعف مشارکت مدنی در ابعاد گسترده تر جامعه حس انفعال فرد را در فضایی که در آن زندگی می کند تشدید می کند . وقتی که اعضای جامعه خودشان را در تصمیم گیری و قوانین زندگی دخیل نمی دانند یا حتی این دخالت ها را سوری می پندارند نوعی حس بی اعتمادی را تجربه کرده و  نتیجه آن کم شدن مدارا در زندگی اجتماعی است. بنابراین شاهد آن هستیم که عوامل متعددی در کاهش آستانه تحمل و پرخاشگری افراد در جامعه دخیل می باشد. گسترش سطح آکاهی و شناخت بر برخی از رفتارهای پرخاشگرانه سبب می شود که از بروز بسیاری از آنها به صورت مخرب جلوگیری شود و افراد در پی ریشه یابی بسیاری از این ناکامی ها برآیند.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large