Skyscraper large

مجلس خبرگان؛ اطاعت به جاى نظارت

ds555dfg4-سعید آگنجی - said aganji

سعید آگنجی

هفته اى که گذشت با اجلاسى دیگر از مجلس خبرگان آغاز شد؛ وظیفه ای که در قانون برای مجلس خبرگان تعریف شده است ، بر اساس ماده ١٠٧ قانون اساسی وظیفه تعیین و نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی ایران را دارد ؛ این مجلس تحت نظارت هیچ قوه و نهادی نمی باشد و مستقیما خود قوانین داخلی را تعیین و اجرا می کند و گرچه نخستین دوره مجلس خبرگان با قانون مصوّب شورای نگهبان تشکیل شد، شورای نگهبان برای تصویب قانون اولین دوره مجلس خبرگان، فاقد استقلال است؛ زیرا مصوَّب آن شورا تا به تصویب نهایی رهبر نرسد، هرگز رسمیّت قانونی نخواهد داشت. 

امّا مجلس خبرگان بعد از تشکیل شدن در تمام عناوین یاد شده مستقل می باشد، چون نه تنها در تدوین آیین نامه های داخلی خود مستقل است؛ بلکه در تدوین و تصویب قوانین و مقرّرات مربوط به خود، هم منبع تقنین است و هم در این مرجع بودنْ مستقل است یعنی نه تنها نیازی به بررسی نهایی شورای نگهبان ندارد، بلکه محتاج به تصویب نهایی رهبر انقلاب هم نخواهد بود. بر خلاف مقرّرات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام که به تأیید نهایی رهبر نیازمند است. از این جا وظیفه استقلالی مجلس خبرگان در تقنین قوانینِ مربوط به خود و بی نیازی آن از هر نهاد, ارگان و مقامی حتی رهبر معلوم خواهد شد. این مطلب گرچه در قانون اساسی مصوّب ۱۳۵۸ ملحوظ شده بود؛ اما با صراحت و دلالت روشن تر و بدون هیچ ابهام و اجمالی در شورای بازنگری قانون اساسی مصوّب ١٣۶٨ بیان شد. ممکن است نظارت نهایی مصوبات مجلس خبرگان از لحاظ انطباق با موازین اسلامی بر عهده فقهای شورای نگهبان باشد اما در این مورد نیز مجلس خبرگان مستقل عمل می کند. 

نمونه استقلال و تفاوت مجلس خبرگان با سایر ارگان ها را می توان در تعیین مدت مجلس خبرگان مشاهده کرد؛ مثلاً رئیس جمهور طبق اصل یک صد و چهاردهم برای مدت چهار سال و نمایندگان مجلس شورای اسلامی طبق اصل شصت و سوم برای مدت چهار سال و اعضای شورای نگهبان طبق اصل نود و دوم برای مدت شش سال انتخاب می شوند, لیکن اعضای مجلس خبرگان طبق قانون مصوّبِ خود، برای مدت هشت سال انتخاب می شوندو قانون اساسی هیچ گونه تحدیدی در این باره ندارد، بلکه تعیین حدود آن را همانند سایر مسائل و قوانین خبرگان در اختیار خود مجلس خبرگان قرار داده است. 

اما با توجه به تمامی این موارد ، از همان ابتدای تشکیل مجلس خبرگان ، این مجلس به صورت شبه انتصابی بود به گونه ای که شرایط برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان ، داشتن تعهد بود نه تخصص و همین امر باعث شد کسانی که در اولین مجلس خبرگان در سال ۵٨ بر کرسی نشستند اکثریت از جریان اسلامی (حزب جمهوری اسلامی ) باشند ؛ بسیاری همان زمان این مجلس را ، یک مجلس شبه انتصابی می دانستند. 

اما در حال حاضر یعنی بعد از سال ۶٨ که این مجلس خامنه ای را به عنوان رهبر جمهورى اسلامى معرفی کرد ، دیگر هیچ یک از وظائفى را که قانون بر عهده اش گذاشته به معنای واقعی انجام نداد و تبدیل به مجلس گوش فرمان رهبر شد و فقط به صورت صورى هر چند وقت تشکیل می شود و دوباره اعتبارنامه رهبر را تمدید می کند؛ حتی بعد از گذشت این همه سال یکبار ، عملکرد رهبری را مورد نقد قرار نداده و عملاً نظارتی نداشتند و اختیارات خود را به دستان رهبر سپردند. 

 این مجلس دائما درحال تعریف و تمجید از رهبری است و نه تنها به عنوان نماینده مردم ، وظیفه قانونی خود را انجام نمی دهند بلکه اگر کسی از رهبری ایران را نقد کند و نسبت به عملکرد آن اعتراضی کند ، بیانیه ای صادر می کنند و از عملکرد رهبر دفاع می کنند ؛ اما بعد از حوادث سال ٨٨ و اوج گیری اعترضات مردمی نسبت به خامنه ای تعدادی از، اعضا خبرگان شروع به اعتراض کردند که البته به دلیل اقلیت محض مورد شماتت ،اعضا گوش به فرمان خامنه ای قرار گرفتند و مجبور به ترک مجلس و کنارگیری از مجلس خبرگان شدند یکی از این افراد آیت الله سید علی محمد دستغیب است که، سکوت خود را شکست و انتقادات شدیدی نسبت به عملکرد رهبر و حتی مجلس خبرگان کرد و تاکید بر وظیفه ای که مجلس دارد و باید آن را انجام دهد کرد یعنی نظارت و پاسخ خواستن از رهبری ، اما صدای او نیز به جایی نرسید  

بسیارى از اعضاى مجلس خبرگان، به خاطر حفظ منافع اقتصادی و سیاسی خود، در حال تملق گویی از خامنه ای هستند و به دلیل ترسی که از ، خامنه ای دارند حاضر نیستند هیچ گونه مخالفتی را ، با وی انجام دهند؛ هر گاه که خامنه ای احساس ضعف کند به این مجلس دستور می دهد تا بیانیه ای صادر کند و خامنه ای را حمایت کند و تعریف و تمجید انجام دهد. 

تمامی اعضا این مجلس ، منصوبان خامنه ای هستند و انتخاباتی که برگزار می شود کاملا تشریفاتی است ، به گونه ای که اگر این انتخابات ، هم زمان با انتخابات شورای شهر یا مجلس شورای اسلامی برگزار نشود ، شاید مشارکت بسیار ناچیزی مشاهده شود اما طبق سیاست گذاری انجام شده ، انتخابات مجلس خبرگان در چندین سال اخیر ، هم زمان با انتخابات شورای شهر یا مجلس شورای اسلامی برگزار شده است تا شاید بتواند کمی ظاهر تشریفاتی خود را پنهان کند .

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large