Skyscraper large

به سلامت

561219_3571991626857_1329871483_n-e1339845856871-200x200 امین بزرگیان amin bozorgiyan

امین بزرگیان

آنچه در مجلس بین احمدی نژاد و لاریجانی گذشت بی شک شبیه آنچیزی است که در فلسفه به برهان خلف از آن یاد می شود. دراین نمایش دلپذیر، برای نشان دادن ماهیت ساختار موجود به هیچ نوع اپوزیسیونی احتیاج نشد. ارکان نظام ، دسته جمعی و به گونه ای غیر مستقیم تمام نظام را به شفاف ترین شکل فاش کرده و به زیر سوال بردند. برهان خلف در واقع همین مکانیزم است: ثابت شدن حقانیت برهان با فاش شدن نقیض های آن. امروز چیستی تمام آنچه که نظام سلطه سرکوب می کند را  خود اجزای فعال همین نظام عیان ساختند.

رییس مجلس نظام  به رییس جمهورنظام گفت: دروغ گو و او جواب داد : مفسد . تمام آنچه که اشاره ای کوچک بدان تا به حال هزاران زندانی و آواره و تعطیلی و مقتول به بار آورده است. و هر دو با هم به رهبر گفتند اینکه گفتی اختلافات به کنار و اینکار خیانت است : بیلاخ.

سوال اینست که چه اپوزیسیونی تا این حد رادیکال سراغ دارید؟ بی راه نیست اگر به یاد بیاوریم که نظام توتالیتر ماهیتا بزرگترین اپوزیسیون خودش است.برای همین مدام خودش را پاکسازی می کند. (هانا آرنت).

در هیچ لحظه ای از این چهار ساله گذشته حقانیت موسوی و کروبی و ما _حامیانشان_  به این روشنی به زیر نور آفتاب نیفتاده بود. گاهی حقانیت برهان یا ادعای تو را دشمنانت با کمک هم  _ نا خود آگاهانه و کمیک_ تایید می کنند وبر آن می افزایند؛  حتی بهتر و روشن تر از خودت. اینجاست که پوزخندهای شادی جمعی در  بیرون دیوارهای قدرت بلند می شود.

سکوت فعالانه فرودستان نتیجه داد و صدا و بیانیه هایشان درصحن همان مجلسی که مرگمان و اعداممان راخواسته بودند قرائت شد؛ بدون اینکه نظامی افتاده باشد یا انقلابیون بدانجا ریخته باشند.

لاریجانیون و احمدی نژادیون  سمپات های بلندگو بدست برهان ما شدند: فساد و دروغ ساختار را ریتمیک و منظم فریاد زدند. آنها پس از چهار سال ، بی اختیار و گرفتار در افسونه بازی قدرت، گفتند: رای دزدیده شما اینجاست، پشت همه این دروغ ها ومفسده ها که با هم به شما نشان دادیم. بچه های شما را مفسده ها بی کار کرده اند و زندانی کرده اند و کشته اند و دستگا ه های دروغ این را مدام پنهان کردند و ….

ممنون که نمایندگان واقعی مردم شدید! ممنون! تمام شعارهایمان را با کاری مشترک پشت تریبون گفتید و بیچاره متصدی اعظم حل اختلاف که فهمیده اختلاف چیزی نیست جز در دست چپ و راست خودش/ در دونیمکره مغز خودش. شما او را سنگ روی یخ و تحقیر کردید.حالا سوال این است که آیا واقعا مرگ بر ضد ولایت فقیه؟  آیا با این وضعیت می توان تمایزی بین ضدولایت فقیه و ولایت فقیه گذاشت؟ و چه تابناک می شود این واقعیت که: هر چیزی در درون خودش، ضد خودش را پرورش می دهد. اگر چهار سال پیش مردمی عکس ولی فقیه را پاره کردند، امروز خودش ، خودش را پاره کرد؛ در صحن علنی مجلسی که برای ترکیب نمایندگان دلخواه و رییس جمهور دلخواه بسی رنج برد در این سال سی.

شما همه تان باهم ( احمدی نژادیون و لاریجانیون) برای اولین بار نماینده مردم شدید؛ هرچند کمیک و غیر مستقیم. تشکر عمیق این شهروند را بپذیرید.

دهن گشادی ها و عقده ها و تهمت ها  و درفش ها، گاهی نیازی به پاسخ ندارد تنها کمی صبر تا دهان او از سکوت فعالانه شما جر بخورد. براهین می رسند، روشنتر از همیشه. این یکی از مکانیزم های فرودستان است؛ استراتژی سکوت سیاسی. 

ما هم بیرون دیوارهای بلند کاخ های قدرت شما افشاگری تان را خندیدیم و گفتیم : “به سلامت” ی . 

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large