Skyscraper large
مخالفت خامنه‌اى با انتخابات آزاد، شريعتمدارى را راضى نكرد

کیهان: مقتداى انقلاب، خوش‌گمان است!

sdfss93روزنامه کیهان که زیر نظر حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهورى اسلامى اداره مى شود، آیت الله خامنه اى را به علت «دلسوز» خواندن برخى از مخالفان، «خوش گمان» خواند و گفت که معترضان به انتخابات سال ٨٨ و مدافعان انتخابات آزاد، از سر “نفاق”، «کوپن های خود را سوزاندند و باطل کردند» و بر خلاف تصور خامنه اى دلسوز نیستند. خامنه اى پیش تر، برخى از کسانى که خواهان انتخابات آزاد هستند را دلسوزانى خوانده بود که دچار غفلت شده اند. 

کیهان اما همین را هم تحمل نکرده و نوشته است که این سخنان از سر “مهربانى و خوش گمانىِ مقتداى انقلاب” است. کیهان افزوده است:

 «مقتدای انقلاب تعبیر “غفلت” و “از سر دلسوزی” را برای برخی از مدعیان انتخابات آزاد به کار بردند که نشانه نهایت سعه صدر، صبوری و حسن ظن است». 

سرمقاله نویس کیهان، انتخابات آزاد را “انتخابات ولنگار” خوانده و نوشته است: « انتخابات ولنگار، نسخه ای است که شیاطین جبهه استکبار فقط برای ما می پیچند». به ادعاى کیهان، «ماهیت نفاق بسیاری از کسانی که در انتخابات مورد اشاره مجال نامزدی یا حضور در قدرت را پیدا کردند، برای نظام روشن بود اما با این حال تحمل شدند. انتخابات آزاد بالاتر از این؟ ماهیت نفاق امثال خاتمی و موسوی و برخی زعمای حزب مشارکت و سازمان مجاهدین (انقلاب) اظهر من الشمس بود اما تحمل شدند و این تحمل را به بدترین احتمال حمل کردند و تا نهایت سقوط پیش رفتند. آنها به اصرار و برخلاف زنهار دلسوزان از پرتگاه پریدند و سرشان شکست. خیانت هایی از جنس آشوب افکنی سال ۸۸ و هم داستانی با جریانی که همین روزها علنا می گوید انتخابات آزاد یعنی امکان سرنگونی حاکمیت و حالا که چنین نیست پس انتخابات آزاد منتفی است، چیزی نیست که مشمول مرور زمان شود. آنها کوپن های خود را سوزاندند و باطل کردند».

به ادعاى کیهان، “انتخابات آزاد اسم رمز و کنایه از چند چیز است: الف؛ امکان نامزدی افراد فاقد صلاحیت و دارای سوء سابقه از جمله خیانت در امانت. ب؛ الزام پیروزی نامزدهای موردنظر آنان که اگر چنین نشد به طور اتوماتیک نشانه تقلب است! ج؛ امکان ایجاد بلوا و به هم ریختن قاعده حاکمیت رأی اکثریت (جمهوریت) در صورت ناکامی”.

کیهان در پایان این یادداشت، بدون نام بردن از محمود احمدی نژاد و هاشمی رفسنجانی، رفتار سیاسی این دو را مایه ننگ و “عار نخبگی” خوانده است.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large