Skyscraper large
دختر کوچک موسوی و رهنورد:

بحران‌های امروز نشان داد که سخنان پدرم پیش‌بینی‌هایی دقیق بود

qsdf22sdfg5در آستانه دو سالگى زندان خانگىِ رهبران جنبش سبز، نرگس موسوی، دختر موسوی و رهنورد می گوید: بحران هایی که امروز می بینیم نشان داد که سخنان پدرم پیش بینی هایی دقیق بود و البته طبیعی است که آنها از روشن بینی های ایشان می ترسند.

به گزارش کلمه، دختر کوچک خانواده موسوی با تاکید بر اینکه این زندان کاملا غیر قانونی است می گوید: اصرار ما فقط و فقط بر آزادی بدون هیچ قید و شرط پدر و مادرمان است و همچنین پاسخگویی حکومت در مقابل این دو سالی که به ناحق وقت و عمر پدر و مادر ما در زندان گذشت.

دختر آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی می افزاید: ما به این قضیه معترضیم و به جز آزادی بی قید و شرط والدین مان قانع نخواهیم شد. ما هیچ دلیل و برهان عقلی و قانونی برای این زندان که نزدیک به دو سال است پدر و مادر ما و آقای کروبی اسیر آن هستند، نمی بینیم.

نرگس موسوی با بیان اینکه میرحسین موسوی مدت ها پیش این روزهای بحران ایران را پیش بینی کرده و جرمش نیز همین بود می گوید: تمام حرف های پدر من به نوعی پیش بینی اوضاع امروز بود و به حق بودن آن حرف ها را هم امروز داریم می بینیم.

آن روزها می گفتند که این ها ادعاهایی است که از بیگانگان خط  گرفته شده. حالا و با بحران هایی که می بینیم نشان داد که  آن سخنان تنها یک ادعا نبود و  پیش بینی های دقیقی  بود که بر اساس تجربه ی ایشان از اداره مملکت صورت گرفته است؛  البته طبیعی است که آنها از روشن بینی های ایشان می ترسند.

وی با اشاره به اینکه میرحسین مقام و منصبی ندارد تاکید می کند: تنها دارایی پدر ما محبوبیت و آبرویی است که نزد مردم دارد، درست همان طور که مردم پیش ایشان عزیز و محبوبند و خب آقایان از همین می ترسند. اما حاکمیت بر قلب و دل رو با هیچ چیز نمی شود محدود کرد و پوشاند.

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large