Skyscraper large

تندروهاى اسلام و غرب، نمایندگان آنها نیستند

على فرهمند

«ما معتقدیم خشونت هیچ جایی در دین ندارد و روشی برای احترام به دین نیست. اسلام، مانند همه دیگر ادیان, به کرامت اساسی انسان احترام می گذارد و حمله به انسانهای بی گناه نقض آن کرامت اساسی است»(هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا)

توهین به پیامبر اسلام توسط عده ای افراطی و آتش افروز که کوچکترین ارتباطی با فرهنگ غنی مردم آمریکا در احترام به باورهای مذهبی دیگران ندارند موجبات آتش افروزی عده ای افراطی دیگر در اردوی طرف مقابل را فراهم ساخت تا به اقدام نفرت انگیز کشتار سفیر و دیپلماتهای آمریکایی که میهمان سرزمینشان بودند مبادرت کنند. اقدام شرم آوری که بدون شک از هر جهت و از سوی تمام عقاید و باورها و فرهنگ ها به شدت محکوم است .

ترویج تروریسم فقط زاده اسلام نیست ،زاده تفکرات افراطی و رادیکالی است چه از نوع اسلامی ،چه ازنوع ضد اسلامی.در تمام افکار و مکاتب و تمدنهای دنیا پیروان منطق و اعتدال و معتقد به احترام متقابل وجود دارند و در تمام افکار و مکاتب و تمدنهای دنیا افکار رادیکالی و افراطی نیز وجود داشته و دارند که همین دسته اخیر همواره با تنگ نظری و نفرت پراکنی ،وجود خود را در نفی و انکار و حتی حمله و تخریب به دین و تفکری که نمی پسندد می دانند و با نفرت پراکنی دائمی موجب کشتار ها و جنگ های خانمان سوز در جامعه بشری گردیده اند.

در همین واقعه اخیر نمونه های هر دو گروه افراطی و معتدل را در هر دو سوی مناقشه می توان دید. افراطی های دنیای غرب مانند سناریو نویسان و کارگردانان آن فیلم موهن و شرم آور که کبریت فتنه اخیر را روشن نمودند از ناچیز ترین پایگاه های اجتماعی در آمریکا برخوردارند ،چرا که جامعه آمریکا یک جامعه باز و برخوردار از ملّتی با فرهنگ و دموکرات است. مسلمانان در آمریکا به راحتی و آزادی کامل به انجام تمام مناسک مذهبی خود می پردازند و نه دولت و نه ملّت آمریکا کوچکترین ممانعتی برای ایشان ایجاد نمی کنند. پس اکثریت جامعه آمریکا و مردم آن معتدل و به دور از اینگونه تفکرات رادیکالی و افراطی اند. امثال آن کشیش قرآن سوز که از عوامل تولید این فیلم جنجال برانگیز نیز بوده است در جامعه آمریکا حکم روانپریشان استثنایی را دارد که مورد مخالفت افکار عمومی خود آمریکا نیز می باشد. خانم کلینتون در این خصوص اعلام نمود:« برای ما و من به طور شخصی این ویدیو منزجر کننده و محکوم است. به نظر می رسد هدفی بسیار شرورانه دارد و آن توهین به یک دین بزرگ و تحریک خشونت است»

از سوی دیگر رادیکال ها و معتدل ها نیز در جهان اسلام حضور دارند. رادیکال هایی مانند وحشی هایی که دیپلماتهای آمریکایی در لیبی را به قتل می رسانند ، ابلهان متعصب و بدون تفکری هستند که حاصل کارشان برآوردن کام سناریو نویسان آن فیلم موهن و نتیجه مورد دلخواه آنهاست که می خواهند اسلام و مسلمانان را وحشی و خشونت طلب و تروریسم معرفی کنند. اینها نیز اقلیتی ناچیز در جمعیت مسلمانان جهان را تشکیل میدهند،چرا که اگر اکثریت جمعیت یک و نیم میلیارد نفری مسلمانان جهان را این گونه افراد تشکیل میدادند، مسلماٌ چیزی از دنیا باقی نمی ماند. تفکرات طالبانی و سلفی و القاعده و یا حزب الله تفکرات رو به زوال تاریخ اند که تنها با آتش افروزیهای اقدامات افراطیون ضد اسلامی با اقداماتی مانند تولید فیلم مشمئز کننده اخیر است که می توانند جان بگیرند و برای ترورهای نفرت انگیز خود بهانه های غیر قابل توجیه عقلانی و دینی بیابند.تفکر غالب در جهان اسلام به شدت خشونت و قتل دیپلماتهای آمریکایی را محکوم می نماید. همانطور که دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی و محّمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای مصر یا اردوغان رئیس جمهور اسلام گرای ترکیه چنین کردند.

حال اگر کسانی در فضاهای اینترنتی و سایر رسانه ها دائم در تلاشند تا اسلام را مساوی تروریست و مساوی سلفی ها و القاعده تعریف کنند در واقع خواسته یا ناخواسته در حال خدمت به همان تفکرات انحرافی و رادیکالی دو طرف مناقشه هستند. ایشان در واقع به گروههای افراطی نزد پیروان جاهلشان مشروعیت دینی می بخشند .به این معنا که بله درست است .اسلام یعنی خشونت و قتل یک سفیر بیگناه در این سوی دنیا به دلیل فیلم توهین آمیز یک افراطی دیگر درآن سوی دنیا.

آیا به راستی در منطق قرآنی مجازات توهین و توهین کنندگان؛ داغ و درفش و قتل و ترور تعیین شده است؟

آیه ۶۳ فرقان: و بندگان خدای مهربان آنان هستند که فروتنانه در زمین راه میروند و هرگاه مورد خطاب جاهلان قرار بگیرند ،گویند سلامی.

آیه ۷۲ فرقان: و آنان که گواهی ناحق ندهند و هرگاه با یاوه ای مواجه شدند با بزرگواری گذشت کنند.

آیه ۱۳۴ آل عمران: پرهیزکاران کسانی اند که در هنگام گشایش و تنگدستی انفاق می کنند و فروخورندگان خشم و گذشت کنندگان از مردم و خدا دوست دارد نیکوکاران را.

آیه ۱۷ سوره ص: و شکیبا باش بر آنچه می گویند…

آیه ۳۴ فصلت: و نیستند یکسان خوبی و بدی، دور کن به طریقی که نیکو تر است که ناگاه آنکه میان تو و او دشمنی است، گوییا اوست دوستی مهربان.

آیه ۱۱ حجرات: ای کسانی که ایمان آوردید ، مسخره نکنند گروهی گروه دیگر را، شاید باشند بهتر از ایشان و نه زنانی زنان دیگر را شاید باشند بهتر از ایشان و نکوهش نکنید خویشتن را و سرزنش نکنید یکدیگر را به لقبها…

آیه ۸ مائده: … باز ندارد شما را کین قومی برآنکه به عدالت (اعتدال) رفتار کنید،دادگری کنید که آن نزدیکتر است به پرهیزکاری

آیه ۲ مائده: … و باز نداردتان کینه گروهی که بازداشتند شما را از مسجد الحرام بر آنکه ستم کنید . و کمک کنید یکدیگر را بر نیکوکاری و پرهیزکاری و کمک نکنید بر گناه و ستم

ملاحظه میشود که تاکید قرآن همواره بر محور عفو و گذشت و بخشش بزرگوارانه نسبت به توهین های افراد جاهل و مغرض استوار است. اگر کسانی بخواهند بر عکس این حقایق مسلم را از قرآن استخراج و بعنوان حقیقت اسلام به دنیا معرفی سازند که البته متاسفانه عده زیادی از بام تا شام بدون آنکه حتی یکبار در تمام عمر خود قرآن را بطور کامل خوانده باشند چنین می کنند،شریک جرم همانهایی هستند که یقین حاصل می کنند پس اسلام مجوز قتل سفیر آمریکا را به ما داده است و القاعده و سلفی ها درست می گویند چون ادعای القاعده هم همین است و ادعای مخالفان القاعده و کلا مخالفان اسلام نیز چنین است ،پس مطلب درست است و اسلام همین است.

در حالی که به هیچ وجه چنین نیست. جهت رهایی بشریت امروز از این خشونت ها و حرکات ارتجاعی و مشمئز کننده هیچ راهکار دیگری متصور نیست جز آنکه بر رادیکالیسم و افراطی گری در هر مکتبی لگام زده شود و آزادی بیان منجر به آتش افروزی های این چنینی نگردد. شاید نیاز باشد در قوانین آمریکا اندک بازنگری در این خصوص صورت گیرد بطوری که آزادی بیان گروهها و افکار افراطی را قاعده مند سازد. اگر فیلمی جهانی را به آتش می کشدهیچ توجیه عقلانی برای تداوم انتشار آن وجود ندارد.

برای تجربه کردن دنیایی امن تر و بهتر از وضعیت نا امنی و آشفته کنونی راهی جز تقویت صدای میانه روها و افکار اعتدالی مکاتب مختلف وجود ندارد. اگر به جای تبلیغ و ترویج قرائت فاشیستی از اسلام ،قرائت رحمانی از اسلام ترویج و خصوصا به جوانان متعصب کشورهایی چون افغانستان ،پاکستان و لیبی آموزش داده شود ،پایگاههای طبقاتی سازمان دهنده گروههای افراطی و تروریستی همچون طالبان و القاعده همچون غباری در هوا پراکنده و محو می گردد.

کوچکترین تردیدی نیست که یک انسان متمدن هیچگاه به خود اجازه توهین و تمسخر باوری را که به آن اعتقاد ندارد ولی مورد احترام جمعیت بزرگی از دنیا می باشد را نخواهد داد.

صلح جهانی فقط و فقط از طریق احترام متقابل و به رسمیت شناختن پلورالیسم فرهنگی ،مذهبی و پلورالیسم جهانی ممکن است. عدم باور به یک مکتب جواز حمله به آن و توهین به عقاید دیگران را صادر نمی کند.

 


  • یادداشت هاى ارسالى خوانندگان
این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
Skyscraper large