این شکاف ٨ساله تنها در فضاى امن پر مى‌شود
«در مقطع هشت ساله یک شکاف بسیاری بزرگی برای جنبش دانشجویی بوجود آمد که پر کردن این خلاء نیازمند زمان، افراد، تفکر و تحلیل است و تمام ddddddddddddddddddddddddddddd
اینها تنها در یک فضای امن جواب می دهد». اين را مجيد درى مى‌گويد؛ چهره‌ى شناخته شده‌ى جنبش دانشجويى كشورمان كه...