ایران پیشرفته‌ترین حقوق بشر را دارد
علی‌اکبر ولایتی هم به جمع منتقدان "احمد شهيد" پيوست؛ مشاور بين الملل رهبر جمهورى اسلامى، رفتار گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل را ddddddddddddddddddddddddddddd
"خوش خدمتى" خواند و گفت: آنچه در ایران می‌گذرد حقوق بشری اسلامی است که پیشرفته‌ترین حقوق است. اين در حالى...