دادگاه را مستقیم و بدون سانسور پخش کنید
نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمیِ رفسنجانى، ديروز در دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی مقیسه آغاز شد. اين دادگاه اگرچه غير علنى ddddddddddddddddddddddddddddd
اعلام شد اما وحيد ابوالمعالى، از وكلاىِ مهدى هاشمى در نامه‌اى كه خبرگزارى ايسنا آن را منتشر كرده از آنچه ورود خبرنگاران...