مجلس نباید در انحصار تندروها باشد
اعضاء شورای هماهنگی دانشجویان اصلاح طلب با محمد خاتمی، رييس جمهور پيشين كشورمان دیدار و با بیان «اصول و معیارهای مورد نظر این شورا» ddddddddddddddddddddddddddddd
گزارشی از كارنامه و برنامه‌ى خود را ارائه دادند. به گفته‌ى آقاى خاتمى، «مجلس نباید در انحصار گروهی تندرو و انحصارطلب...