براى اعلام پیروزى احمدی‌نژاد تهدید شدیم
رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور كه در زمان برگزارى انتخابات ٨٨ معاونت خبرگزارى جمهورى اسلامى «ایرنا» را بر عهده ddddddddddddddddddddddddddddd
داشت پس از پنج سال فاش کرد که نهاد ریاست جمهوری در جریان رای‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ ٬ احمدی‌نژاد...