بى‌تردید از بشار أسد حمایت مى‌کنیم
تاكيد آمريكا بر تقويت نيروهاى مخالفان بشار اسد در سوريه واكنش فرمانده سپاه ايران را برانگيخت؛ ddddddddddddddddddddddddddddd
سردار جعفری در نشست خبرى ديروز خود گفت كه بدون تردید از نظام حاکم بر سوریه...